Slovenski otroci ob svetovnem dnevu otroka opozorili na stiske otrok beguncev in migrantov

Slovenski otroci ob svetovnem dnevu otroka opozorili na stiske otrok beguncev in migrantov

V preteklem mesecu je Slovenijo prečkalo 62.000 otrok.

Ob svetovnem dnevu otroka, ki ga obeležujemo danes, so otroci na OŠ Bičevje v Ljubljani s podporo UNICEF-a Slovenija pripravili posebno novinarsko konferenco. Na njej so opozorili na stiske otrok beguncev in migrantov ter predstavili begunsko problematiko skozi svoje oči. Ker po njihovem mnenju glasovi otrok beguncev in migrantov niso slišani, so jim posodili svoje. 

V zadnjih mesecih v Sloveniji spremljamo zgodbe o ljudeh, ki se podajajo na življenjsko nevarne poti, da bi našli varno zavetje v Evropi. V ozadju begunske problematike so tragične zgodbe otrok in njihovih družin, ki bežijo pred spopadi in nevzdržnimi življenjskimi razmerami v svojih domovinah, kjer so bili izpostavljeni nepredstavljivemu trpljenju. Med begunci iz kriznih žarišč in migranti je vse več otrok. V preteklem mesecu je Slovenijo prečkalo 62.000 otrok.

»Ob svetovnem dnevu otroka želimo otroci v Sloveniji opozoriti na stiske naših vrstnikov - otrok beguncev in migrantov. Več kot četrtino prosilcev za azil v Evropi predstavljajo mladoletne osebe. Samo v letošnjem letu je za mednarodno zaščito v Evropi zaprosilo 214.000 otrok, kar pomeni 700 otrok vsak dan. To niso le številke, temveč otroci z imeni in priimki, željami in potrebami, tako kot mi,« je na današnji novinarski konferenci poudarila Nomi Hrast, Junior ambasadorka UNICEF-a Slovenija. 

Otroci so danes opozorili na najpogostejše stiske otrok na begu iz svojih domovin, kot jih zaznava UNICEF. Na poti v Evropo so izpostavljeni številnim nevarnostim in pomanjkanju osnovnih dobrin za preživetje. Ob pomanjkanju ustrezne hrane in pitne vode mnogi prehodijo več sto kilometrov, zaradi česar so povsem izčrpani. Pogosto so izpostavljeni dežju in mrazu, pešačijo v neprimernih, a pogosto edinih oblačilih in obutvi, ki jih imajo. Zaradi slabih higienskih razmer na poti so bolj izpostavljeni okužbam in boleznim. Mnogi otroci so prestrašeni in travmatizirani. Številni se na pot podajo sami ali pa na poti izgubijo svoje starše, zaradi česar so izpostavljeni zlorabam, izkoriščanju in celo smrti. 

Otroci begunci in migranti potrebujejo posebno skrb in zaščito. Potrebujejo varen in ogrevan prostor za počitek, kot tudi vodo, hrano, topla oblačila, odeje, higienske pripomočke in sanitarije. Zagotoviti jim je potrebno zdravstveno oskrbo, psihosocialno pomoč pri premagovanju travm ter možnosti za igro in učenje. Materam z dojenčki je potrebno omogočiti previjalni prostor ter spodbujati dojenje. Otrokom je kasneje potrebno omogočiti nadaljevanje šolanja in spodbujati njihovo vključitev v družbo. Pri tem je nujno potrebno tudi zavedanje javnosti, da lahko ti otroci s svojo edinstvenostjo družbo obogatijo, zato jim je potrebno dati priložnosti. »Prišel bo čas, ko bodo nekateri izmed teh otrok v Sloveniji dobili stalen dom. Takrat bo potrebna podpora vseh. Kako jih bomo sprejeli in kakšne možnosti jim bomo ponudili, da bodo lahko  razvili svoje potenciale in talente, ki lahko obogatijo našo družbo,« so danes poudarili otroci.

Trenutna begunska kriza opozarja na nujno potreben preobrat, kolektivno delovanje in takojšnje ukrepanje. UNICEF poziva h krepitvi zaščitnih ukrepov za otroke in njihove družine: 

Zagotovitev varnih in otrokom prijaznih prostorov za sprejem in namestitev otrok ter zagotovitev zdravstvene oskrbe,  psihosocialne pomoči, možnosti za igro in učenje. 

Postopki obravnave prošenj za azil morajo  potekati čim hitreje in brez zapletov ter se osredotočati na najboljšo korist otrok. 

Močnejša prizadevanja za zmanjšanje tveganj nevarnosti na poti, , ko se begunci podajajo na pot in lahko postanejo tudi žrtve trgovine z ljudmi.

Krepitev programov za pomoč otrokom beguncem brez spremstva in pospešitev združevanja z družinami. 

Zagotovitev zadostnega števila strokovnjakov za nudenje podpore otrokom in njihovim družinam.

Krepitev iskalnih in reševalnih akcij na morju in kopnem. 

Otroci so današnjo novinarsko konferenco zaključili s pomembnim sporočilom: »Otroci begunci in migranti so v prvi vrsti otroci. Otroci v Sloveniji si želimo in verjamemo, da bi vsi otroci na svetu morali imeti enake možnosti za razvoj, da lahko kasneje v življenju razvijejo polni potencial. S tem ne bodo ustvarili le boljše prihodnosti zase, temveč bodo prispevali k uspešnemu razvoju družbe in trajnostnemu razvoju celega sveta.«

Svetovni dan otroka obeležujemo vsako leto 20. novembra, saj je tega dne leta 1989 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem je v svet poslala pomembno sporočilo - da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Konvencija predstavlja najširše sprejet mednarodni dokument o človekovih pravicah, ki ga je ratificiralo že 195 držav sveta, vključno s Slovenijo.  Z ratifikacijo Konvencije (Slovenija 1991) so se države zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok.