Kako pomagamo otrokom migrantom in beguncem?

Kako pomagamo otrokom migrantom in beguncem?

Otroci migranti in begunci potrebujejo posebno skrb in zaščito

UNICEF zagotavlja nujno pomoč v kriznih žariščih po vsem svetu, tudi v Siriji in ostalih državah regije, od koder v Evropo v zadnjih mesecih prihaja največ migrantov in beguncev. V kriznih žariščih in v begunskih taboriščih v sosednjih državah jim zagotavljamo pitno vodo, hrano, zdravstveno oskrbo, šolanje, psihosocialno pomoči in zaščito pred zlorabami.

Poleg zagotavljanja nujne pomoči v Siriji in sosednjih državah v regiji, UNICEF dejavno podpira otroke begunce in migrante na poti v Evropo, kjer so programi za otroke že vzpostavljeni.

Tako v Srbiji in Makedoniji družinam zagotavljamo kanistre z vodo za pitje in osebno higieno, hrano in odeje. Priskrbeli smo posebne šotore in v njih vzpostavili otrokom prijazne prostore. V njih se otroci lahko igrajo, ustvarjajo in se učijo, s čimer lahko vsaj za nekaj ur pozabijo na travmatične izkušnje, starši pa v njih počakajo na postopek registracije. Otrokom prijazne prostore, ki smo jih opremili s pripomočki za igro, učenje in rekreacijo, je obiskalo že več tisoč otrok. Vzpostavili smo tudi kotičke za matere z dojenčki, ki so namenjeni dojenju in oskrbi najmlajših. V njih tudi spodbujamo dojenje, ki je v kriznih razmerah izjemno pomembno za preprečevanje podhranjenosti. Skrbno spremljamo položaj otrok in jim po potrebi zagotovimo dodatno zdravstveno ali psihosocialno pomoč. Otroke, ki so bili na poti ločeni od svojih staršev, si prizadevamo čim prej združiti z družinami. 

V Sloveniji skrbno spremljamo razmere in se v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami odzivamo nanje. To je zelo pomembno za usklajeno delovanje in da vsaka organizacija pomaga na področju, ki ga najbolj pozna. Najpomembnejše UNICEF-ove aktivnosti v Sloveniji so spremljanje sprejema, registracije, obravnave in namestitve otrok beguncev/migrantov in njihovih družin ter nudenje psihosocialne pomoči prve stopnje. V sprejemnih centrih smo vzpostavili igralne kotičke za otroke, kjer se otroci lahko igrajo in za nekaj ur pozabijo na travmatične izkušnje. Pozorni bomo, da bo država zagotovila najvišjo možno zaščito teh otrok.

Igralni kotiček za otroke, ki smo ga vzpostavili v namestitvenem centru v Šentilju. V njem so otrokom neprestano na voljo naše prostovoljke.

UNICEF poziva k naslednjim ukrepom:  

1. Otrokom beguncem je treba zagotoviti zaščito, hrano, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in psihosocialno pomoč ter varno zavetje za celotne družine.

2. Zagotoviti je treba zadostno število strokovnjakov za zagotavljanje podpore otrokom in njihovim družinam.

3. Načelo najboljše koristi otroka mora postati vodilo pri vseh zadevah, ki se tičejo otrok beguncev in prosilcev za azil.

4. Krepiti je potrebne programe za pomoč otrokom beguncem brez spremstva in pospešitev združevanja z družinami. 

5. Nadaljevati je treba z iskalnimi in reševalnimi akcijami na morju in kopnem ter storiti vse za zaščito otrok beguncev pred izkoriščanjem in zlorabami.

Dokler se bo vojna nadaljevala in dokler humanitarne potrebe v Siriji in sosednjih državah ne bodo zadovoljene, se bo val migrantov in beguncev, ki v Evropi iščejo zaščito, nadaljeval.

UNICEF Slovenija zbira sredstva za pomoč otrokom beguncem in migrantom. Posamezniki in podjetja lahko prispevajo:

* prek spletne strani http://www.unicef.si/daruj/pomagajmo-otrokom-na-begu

* s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo UNICEF5 na 1919  in darujejo 5 evrov;

* z nakazilom na: 

Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana
Račun: SI56 0201 3025 9875 526
REFERENCA: SI00 41118
NAMEN: Pomoč beguncem
BIC banke prejemnika: LJBASI2X
KODA: CHAR