Izjava o razmerah otrok beguncev in migrantov na Madžarskem

UNICEF je s stalnim predstavnikom Madžarske pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku v nenehnem stiku, kjer razprava teče o tem, kako bi lahko zagotovili ustrezno zaščito otrok migrantov in beguncev skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Madžarska.

Konvencija o otrokovih pravicah zavezuje vlade držav podpisnic k sprejemu in izvajanju vseh nujno potrebnih ukrepov za zaščito otrok in nudenje posebne podpore, ki jo otroci begunci potrebujejo.

UNICEF je madžarski vladi ponudil tudi podporo pri krepitvi in izboljšanju zaščite otrok migrantov in beguncev. To je še posebej pomembno po sredinih izgredih na madžarsko-srbski meji in v luči nove madžarske zakonodaje, zaradi katere bi lahko otroci migranti in begunci ostali pridržani, preganjani in ločeni od svojih družin.

 
UNICEF je madžarski vladi ponudil:
 

·  pomoč pri izvajanju psihosocialne pomoči otrokom in vzpostavitev otrokom prijaznih prostorov v sprejemnih centrih in na območjih, kjer se zadržujejo družine;

·  podporo pri identifikaciji otrok brez spremstva ter iskanju in združevanju z družinami;

·  tehnično podporo in usmeritev pri krepitvi nacionalnega sistema za upoštevanje načela največje koristi otrok, ki so na begu.
 

UNICEF poziva madžarsko vlado, da vselej postavi načelo največje koristi otrok kot vodilo pri postopkih in odločitvah, povezanih z otroki migranti in begunci. Otroci ne smejo biti stigmatizirani in kriminalizirani zato, ker so migranti ali begunci, prav tako ne smejo biti ločeni od svojih družin. Mnogi so bili doslej izpostavljeni nepredstavljivemu trpljenju in si nemudoma zaslužijo dostojno obravnavo ter najvišjo možno zaščito, podporo in sočutje.

Nihče ne bi smel otrok izpostavljati nevarnostim. Sredini dogodki, v katerih so bili otroci v središču nasilja in nemirov, se ne smejo nikoli ponoviti.

UNICEF hkrati poziva države članice EU, da otrokom beguncem in migrantom čim prej  zagotovijo vso potrebno podporo in zaščito, do katere so upravičeni. Nobena država ne zmore prevzeti tega bremena sama.