Kako pomagamo otrokom migrantom in beguncem?

Kako pomagamo otrokom migrantom in beguncem?

Otroci migranti in begunci potrebujejo posebno skrb in zaščito

UNICEF zagotavlja nujno pomoč v kriznih žariščih po vsem svetu, tudi v Siriji in ostalih državah regije, od koder v Evropo v zadnjih mesecih prihaja največ migrantov in beguncev. V kriznih žariščih in v begunskih taboriščih v sosednjih državah jim zagotavljamo pitno vodo, hrano, zdravstveno oskrbo, šolanje, psihosocialno pomoči in zaščito pred zlorabami.

Poleg zagotavljanja nujne pomoči v Siriji in sosednjih državah v regiji, UNICEF dejavno podpira otroke begunce in migrante na poti v Evropo, kjer so programi za otroke že vzpostavljeni.

Tako v Srbiji in Makedoniji družinam zagotavljamo kanistre z vodo za pitje in osebno higieno ter hrano. Priskrbeli smo posebne šotore in v njih vzpostavili otrokom prijazne prostore. V njih se otroci lahko igrajo, ustvarjajo in se učijo, s čimer lahko vsaj za nekaj ur pozabijo na travmatične izkušnje, starši pa v njih počakajo na postopek registracije. V prvih nekaj dneh je otrokom prijazne prostore, ki smo jih opremili s pripomočki za igro, učenje in rekreacijo, obiskalo več kot 1.300 otrok. Skrbno spremljamo položaj otrok in jim po potrebi zagotovimo dodatno zdravstveno ali psihosocialno pomoč. Otroke, ki so bili na poti ločeni od svojih staršev, si prizadevamo čim prej združiti z družinami. Spodbujamo tudi dojenje, ki je v kriznih razmerah izjemno pomembno za preprečevanje podhranjenosti.

V Sloveniji skrbno spremljamo razmere in se z nevladnimi organizacijami odzivamo na razmere in predvidevamo različne scenarije razvoja dogodkov. To je zelo pomembno zato, da bomo delovali usklajeno in da bo vsaka organizacija pomagala na področju, ki ga najbolj pozna in v izogib podvajanu. Zagotovo je in bo ena najpomembnejših UNICEF-ovih nalog v Sloveniji spremljanje sprejema, registracije, obravnave in namestitve otrok beguncev/migrantov in njihovih družin ter nudenje psihosocialne pomoči. Pozorni bomo, da bo država zagotovila najvišjo možno zaščito teh otrok.

UNICEF poziva k naslednjim ukrepom:  

1. Otrokom beguncem je treba zagotoviti zaščito, hrano, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in psihosocialno pomoč ter varno zavetje za celotne družine.
2. Zagotoviti je treba zadostno število strokovnjakov za zagotavljanje podpore otrokom in njihovim družinam.
3. Načelo najboljše koristi otroka mora postati vodilo pri vseh zadevah, ki se tičejo otrok beguncev in prosilcev za azil.
4. Krepiti je potrebne programe za pomoč otrokom beguncem brez spremstva in pospešitev združevanja z družinami. 
5. Nadaljevati je treba z iskalnimi in reševalnimi akcijami na morju in kopnem ter storiti vse za zaščito otrok beguncev pred izkoriščanjem in zlorabami.

Dokler se bo vojna nadaljevala in dokler humanitarne potrebe v Siriji in sosednjih državah ne bodo zadovoljene, se bo val migrantov in beguncev, ki v Evropi iščejo zaščito, nadaljeval.