Milijoni sirskih otrok prikrajšani za izobraževanje

Milijoni sirskih otrok prikrajšani za izobraževanje

Medtem ko otroci po svetu septembra znova začenjajo s poukom, to ne velja za več kot dva milijona otrok v Siriji. UNICEF-ovi podatki kažejo, da lahko dodatnih 400.000 sirskih otrok prekine šolanje zaradi nadaljevanja spopadov, nasilja in razseljevanja.

Vojna v Siriji traja že peto leto, kriza pa uničuje napredek, ki je bil na področju izobraževanja dosežen v preteklih letih. Nekateri sirski otroci še nikoli niso bili v šoli, mnogi drugi so zaradi vojne izgubili tudi do štiri leta šolanja. 

Po celotni Siriji je približno 5.000 šol, ki jih ni mogoče uporabljati za poučevanje, saj so bile  porušene, močno poškodovane, spremenjene v zavetišča za razseljene družine ali uporabljene za vojaške namene. Številni starši z zaskrbljenostjo pošiljajo otroke k pouku zaradi nevarnosti na poti v šolo ali v samih šolah. Samo v letu 2014 je bilo v spopadih poškodovanih najmanj 60 šol, nekatere tudi namerno. Več kot četrtina učiteljev je prenehala s poučevanjem. 

»Osnovne javne storitve v Siriji, vključno z izobraževanjem, so na robu zmogljivosti,« poudarja Hanaa Singer, UNICEF-ova predstavnica v Siriji. »Storiti moramo veliko več, da bi preprečili propad izobraževalnih ustanov in povečati možnosti za šolanje otrok po vsej državi.«

UNICEF v Siriji sodeluje s široko mrežo partnerskih organizacij, s katerimi poskuša doseči približno tri milijone otrok. Prvič po začetku spopadov je bil uveden program neformalnega izobraževanja, usmerjen v zmanjšanje števila otrok, ki ne hodijo v šolo. UNICEF v lokalnem okolju tiska učbenike in jih skupaj s šolskimi potrebščinami razdeljuje otrokom.  

Otroci po vsej Siriji kažejo izjemen pogum in željo po nadaljevanju izobraževanja. V poletnem  izpitnem obdobju je moralo več kot 20 odstotkov sirskih otrok na poti v šolo prečkati bojišča. Na nevarnih poteh v šolo so bili deležni številnih pregledov in v nevarnosti, da bodo ujeti v oboroženih spopadih. 

»Tudi v teh najtežjih razmerah si sirski otroci želijo nadaljevati z učenjem, saj hrepenijo po boljši prihodnosti. Ocene kažejo, da je približno štiri milijone sirskih otrok lani lahko hodilo v šolo,« je dejala Hanaa Singer. »Vsi moramo vlagati v sirske otroke, ki predstavljajo prihodnost Sirije, in bodo sodelovali v obnovi domovine, ko bo konec vojne.«

Poleg kampanje Nazaj v šolo, s katero je UNICEF dosegel 2,2 milijona sirskih otrok, in pobude Ne izgubimo generacije, UNICEF začenja s posebnim programom za samostojno učenje, s katerim želi doseči 500.000 otrok, ki so za več let prekinili šolanje. Program se bo izvajal v tistih predelih, kjer so bili spopadi najhujši in je zato zaprtih največ šol. Program pospešenega učenja bo pomagal 200.000 otrokom pridobiti znanje in nadoknaditi zamujeno ter jim omogočil povratek v formalno izobraževanje. 

Da bi zagotovili dodaten prostor za učenje, je bilo po državi vzpostavljenih najmanj 600 začasnih učilnic. V predelih, kjer je največ razseljenih otrok, je bilo delno obnovljenih 600 šol in 300 učilnic, ki lahko sprejmejo 300.000 dodatnih šolarjev. 

UNICEF si prizadeva za uresničevanje pravice otrok do izobraževanja povsod po svetu. Da bi lahko še naprej zagotavljal podporo na področju izobraževanja sirskih otrok, UNICEF do konca leta potrebuje 68 milijonov ameriških dolarjev.