Svetovna učna ura

Svetovna učna ura

500 milijonov otrok bo ozaveščenih, kako lahko skupaj ustvarimo trajnostno prihodnost za vse

Danes sta Kampanja o globalnih ciljih (Global Goals campaign) in UNICEF predstavila Svetovno učno uro – pobudo za ozaveščanje otrok v več kot 100 državah sveta o novih Ciljih trajnostnega razvoja, ki jih bo Generalna skupščina ZN sprejela konec septembra. 

Kot del ozaveščevalne kampanje o novih globalnih ciljih bo pobuda imenovana Svetovna učna ura spodbujala otroke in mlade po svetu h globalnim prizadevanjem, da bi skupaj ustvarili trajnostno prihodnost  za vsakega državljana sveta. Pobudo podpirajo vplivni voditelji in znane osebnosti, kot so z jordanska kraljica Rania, zagovornica otrokovih pravic, UNICEF-ova ambasadorka dobre volje Serena Williams, Freida Pinto, Dani Alves, Kolo Touré, Neymar in številni drugi.

»Svetovna učna ura ne bo namenjena le poučevanju otrok o Ciljih trajnostnega razvoja, temveč jih bo spodbujala k njihovemu uresničevanju. Otroci in mladi bodo seznanjeni z izzivi prihodnosti in spodbujeni h doseganju sprememb v svojih lokalnih skupnostih,« je dejal izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. »Mladi lahko prispevajo k uresničevanju globalnih ciljev s tem, da preverjajo izpolnjevanje obljub voditeljev ter s prevzemanjem odgovornosti za gradnjo boljše prihodnosti za vsakogar.« 

Svetovna učna ura bo v tednu od 28. septembra dalje potekala v šolah na vseh svetovnih kontinentih. Približno 500 milijonov deklic in dečkov med 8. in 14. letom bo imelo priložnost podrobneje spoznati Cilje trajnostnega razvoja, ki so med drugim usmerjeni v izkoreninjenje absolutne revščine povsod po svetu, boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanje dostopa do kakovostnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja vsem otrokom in mladim. Številni svetovni voditelji in ministri bodo prisotni na omenjenih učnih urah ali v njih sodelovali kot učitelji.


Posebej oblikovano in mladim prilagojeno učno gradivo v okviru pobude Svetovna učna ura zajema tudi animacije in stripe. Nekatere znane osebnosti, kot so Serena Williams, Touré, Neymar and Dani Alves, ki podpirajo pobudo, so posneli svoje kratke video posnetke v spodbudo mladim. Raznolike učne priprave so na voljo učiteljem, ki bodo lahko gradivo izbrali glede na teme, ki so najbolj relevantne za njihove učence.

»Svetovna učna ura je izjemna priložnost, da se otroci z vsega sveta seznanijo s  Cilji trajnostnega razvoja in spoznajo, kako lahko dejavno prispevajo k njihovemu uresničevanju,« je dejal  Richard Curtis, pobudnik kampanje o Globalnih ciljih. »Čudovito bi bilo, če bi vsi učitelji na svetu zagotovili, da bo njihova šola sodelovala v pobudi Svetovne učne ure. 

S širjenjem in predajanjem znanja bodo pomagali ustvariti prvo in hkrati najodločnejšo generacijo, ki bo odpravila absolutno revščino, nepravičnosti in  neenakosti ter zadnjo generacijo, ki ji grozijo podnebne spremembe.«

Več informacij: https://www.tes.com/worldslargestlesson/