Poziv nevladnih organizacij in iniciativ proti prisilnemu vračanju beguncev na Madžarsko

Poziv ministrici za notranje zadeve Vesni Györkös Žnidar

Spoštovani,

spodaj navedene nevladne organizacije in iniciative strogo nasprotujemo prisilnemu vračanju beguncev na Madžarsko. Na Madžarskem vlada izredno stanje in begunci tam trenutno nimajo ustreznega dostopa do mednarodne zaščite, v sprejemnih centrih pa vladajo neustrezne razmere. Slovenija bi s tem, ko bi begunce prisilno vrnila na Madžarsko, kršila mednarodno prepoved vračanja in njihove človekove pravice.

Načelo prepovedi vračanja (non-refoulement) določa, da država begunca ali prosilca za azil ne 
sme izgnati oz. prisilno vrniti v državo, kjer bi bil v nevarnosti nečloveškega in poniževalnega ravnanja ali če gre za državo s sistemsko pomanjkljivim azilnim sistemom. Vsi ljudje, ki prihajajo iz Sirije, so begunci, ne glede na to ali zaprosijo za azil ali ne.

Prejeta poročila kažejo, da se je stanje na Madžarskem tako poslabšalo, da že lahko govorimo o 
sistemskih pomanjkljivostih tako v zvezi z azilnim postopkom kot tudi s pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročile nevarnost nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, ki ga prepoveduje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropska konvencija o človekovih pravicah.

Zato vas pozivamo, da v spoštovanju človekovih pravic, pa tudi solidarnosti, h kateri se je Slovenija zavezala, beguncev prisilno ne vračate na Madžarsko.

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenije
Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Društvo Humanitas
Inštitut za afriške študije
Mirovni inštitut
Pravno-informacijski center
Sloga
Slovenska filantropija
Zavod Global
Zavod Krog
Zveza prijateljev mladine Slovenije
UNICEF Slovenija
Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja
civilna iniciativa Staknimo glave