Za pomoč otrokom beguncem nujno kolektivno ukrepanje

Za pomoč otrokom beguncem nujno kolektivno ukrepanje

UNICEF poudarja, da ima Evropa pred začetkom zime le še malo časa za zagotovitev ustrezne zaščite in podpore več deset tisoč otrokom beguncem.

Približno četrtino iskalcev varnega zavetja v Evropi predstavljajo otroci. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je več kot 106.000 otrok zaprosilo za azil v Evropi, kar je 75 odstotkov več kot lani.

Številni otroci begunci in migranti v Evropi bivajo v prenatrpanih prostorih in povsem neprimernih razmerah, kjer so izpostavljeni nasilju, zlorabam in izkoriščanju. Mnogi spijo na prostem. Bližajo se zimski meseci, ko bo še posebej ogroženo zdravje mlajših otrok zaradi bolezni, kot je pljučnica. Le takojšnje kolektivno ukrepanje, usmerjeno v zagotovitev ustrezne namestitve in podpore otrokom beguncem, lahko prepreči dodatna trpljenja in smrti v prihodnjih mesecih.

Ob naraščajočem številu otrok, ki se podajajo na življenjsko nevarno pot v Evropo in znotraj nje, je nujno potrebno kolektivno ukrepanje in sorazmerna delitev odgovornosti in bremen. Slednje mora vključevati takojšnjo vzpostavitev zaščitnih ukrepov za otroke in njihove družine: 

Zagotovitev varnih in otrokom prijaznih prostorov za sprejem in namestitev otrok ter zagotovitev zdravstvene oskrbe,  psihosocialne pomoči, možnosti za igro in učenje. 

Več namestitvenih prostorov po Evropi in humanitarne vize za otroke in njihove družine. Postopki obravnave prošenj za azil morajo  potekati čim hitreje in brez zapletov ter se osredotočati na najboljšo korist otrok. 

Močnejša prizadevanja za ustrezno namestitev beguncev, ki prihajajo iz vojnih območij, s čimer se zmanjša tveganje, da se begunci podajajo na nevarne poti ali postanejo žrtve trgovine z ljudmi. 

Krepitev iskalnih in reševalnih akcij na morju in kopnem. 

Krepitev programov za pomoč otrokom beguncem brez spremstva in pospešitev združevanja z družinami, kjer je to mogoče. 

Zagotovitev zadostnega števila strokovnjakov za nudenje podpore otrokom in njihovim družinam.

Do takšne podpore in zaščite so skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah upravičeni vsi otroci, ne glede na to, ali so na poti izven svojih domovin, na morju, na kopnem ali na obalah držav, v katere so namenjeni. 

UNICEF poziva mednarodno skupnost k odpravi vzrokov za migracije in begunsko krizo z odločnejšimi diplomatskimi napori za prekinitev spopadov in zagotavljanjem razvojne ter humanitarne pomoči v državah, od koder prebivalci bežijo.