Število žensk in otrok, ki v iskanju zaščite v Evropi prečkajo Makedonijo, se je v zadnjih treh mesecih potrojilo

Število žensk in otrok, ki v iskanju zaščite v Evropi prečkajo Makedonijo, se je v zadnjih treh mesecih potrojilo

UNICEF je danes opozoril, da se je število žensk in otrok, ki iz svojih držav bežijo zaradi spopadov in nasilja ter na poti v Evropo prečkajo Makedonijo, v zadnjih treh mesecih potrojilo.

Približno 3.000 migrantov vsak dan prečka Makedonijo. Med njimi je zdaj tretjina žensk in otrok, kar je trikrat več kot junija, ko jih je bilo deset odstotkov. Približno 12 odstotkov žensk je nosečih. 

Po podatkih makedonskega ministrstva za notranje zadeve je
80 odstotkov migrantov iz Sirije, 5 odstotkov iz Afganistana, 5 odstotkov iz Iraka, preostali pa iz drugih držav.  

Od junija 2015 je bilo v obmejnem sprejemnem centru v kraju Gevgelija registriranih več kot 52.000 oseb, ki so prišle iz Grčije, in vsaj še enkrat toliko ljudi, ki se niso registrirali.

Številne družine so bile z otroki na poti več mesecev, pešačile so v hudi vročini, samo z oblačili, ki jih imajo na sebi. Mnogi so popolnoma izčrpani in nujno potrebujejo počitek. Številni so povsem dehidrirani, ožuljeni in opečeni od dolgotrajnega pešačenja, prehlajeni ali pa trpijo zaradi diareje.  

Kljub naporom makedonske vlade in partnerskih organizacij, vključno z UNHCR, migranti potrebujejo več pitne vode, ustreznih sanitarij in prostorov za osebno higieno. Številni so globoko travmatizirani in potrebujejo zdravniško pomoč. 

UNICEF pripravlja večje kanistre z vodo (30.000 l), ki bodo migrantom nadomestili pitno vodo v plastenkah, hkrati pa bodo vodo iz kanistrov lahko uporabljali tudi za osebno higieno, saj sanitarnih prostorov še ni na voljo v zadostnem številu. Zagotavlja tudi šotore za vzpostavitev otrokom prijaznih prostorov, namenjenih za igro, ustvarjanje in učenje otrok ter jih opremlja z igračami ter učnimi pripomočki. Prvi tovrstni otrokom prijazni prostor, ki ga je UNICEF vzpostavil 23. avgusta, je doslej obiskalo že 1.200 otrok migrantov. UNICEF bo otrokom zagotovil tudi nujno potrebno hrano. 

Otroci, ki prečkajo državne meje bodisi z družinami ali brez spremstva, so ne glede na status upravičeni do posebne podpore in zaščite. 

Prošnje za azil in postopki registracije bi morali potekati čim hitreje in brez zapletov na mejnih prehodih z ustreznim nadzorom. Evropske oblasti bi morale zagotoviti najboljšo možno zaščito otrok migrantov znotraj obstoječe zakonodaje. 

UNICEF skrbno spremlja razmere in poziva lokalne oblasti, da otrokom migrantom zagotovijo najboljšo zaščito. Prizadeva si, da bi vsi sprejeti ukrepi upoštevali načelo najboljše koristi za vsakega otroka, ki določa, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh zadevah, ki se tičejo otrok.