Poziv Vladi RS za aktivnejšo vlogo v primeru prihoda večjega števila beguncev v Slovenijo

Predstavniki devetnajstih nevladnih in humanitarnih organizacij smo se sestali s ciljem zagotoviti usklajen odziv na prihod večjega števila beguncev v Slovenijo, ki ga lahko pričakujemo glede na dogajanje na jugu Evrope. Nevladne in humanitarne organizacije smo v celoti podprle vsebino pisma predsedniku Vlade Republike Slovenije (RS) dr. Miru Cerarju, ki od Vlade RS zahteva celovit akcijski načrt za sprejem in integracijo beguncev. Organizacije smo se dogovorile glede skupnih zahtev do Vlade RS, ki mora čim prej sistemsko ukrepati in poskrbeti, da se otroke, ženske in moške na begu dostojno sprejme ter jim pomaga nadaljevati pot v državo, v katero so namenjeni (varni koridor), oziroma jih nastaniti v Sloveniji, v kolikor to želijo. Obenem pa smo se zavezale k usklajenemu medsebojnemu delovanju.

Nevladne in humanitarne organizacije bomo ukrepale po svojih najboljših močeh in v skladu s svojimi zmogljivostmi, od Vlade RS pa pričakujemo partnerski odnos ter vključitev v pripravo strategij, načrtov in njihovo izvajanje. Ob tem pa poudarjamo, da je Vlada RS po mednarodnem pravu dolžna zagotoviti zaščito ljudem, ki bežijo pred oboroženimi spopadi in preganjanjem. Vlada RS ima za to na voljo tudi dovolj vzvodov moči. 

Eno poglavitnih odprtih vprašanj ostaja, kako se bo Vlada RS lotila obravnave beguncev. Kako bo vlada ukrepala neposredno vpliva na to, za kaj bo treba poskrbeti. Če bo država obravnavala vse begunce, bo nujno potrebno, da poskrbi za učinkovite postopke, ki bodo potekali dostojanstveno, upoštevajoč vse človekove pravice v postopku. Zato je potrebno poskrbeti za dovolj uradnikov in prevajalcev ter za ustrezne prevode relevantnih obrazcev in gradiv v več jezikov. To pa ni edina logistično-organizacijska naloga, ki jo mora vlada opraviti. Gre za vprašanja prevozov ljudi, zdravstvene oskrbe, zagotovitve hrane in pitne vode, javnih stranišč ipd. Posebna skrb mora biti namenjena ranljivim skupinam, na primer družinam z otroki, ostarelim, bolnim, še posebej pa mladoletnim, ki potujejo brez spremstva. Vsi ti ljudje potrebujejo posebno (o)skrb(o). 

Ključni predlogi:

1. Vlada RS se mora organizacijsko in logistično pripraviti na prihod večjega števila beguncev (več tisoč), tako da poskrbi za ustrezno infrastrukturo (namestitev, hrana, voda, zdravstvena oskrba) in za čim hitrejše, učinkovite in dostojne postopke.

2. Vlado RS pozivamo, da preneha poudarjati varnostni vidik teh migracij v komunikaciji z javnostjo. S tem kriminalizira begunce in jih prikazuje kot nevarne, povzroča nemir v skupnosti, spodbuja nastanek protibegunsko nastrojenih civilnih pobud in razpihovanje sovražnega govora.

3. Vladi RS predlagamo, da za redno komuniciranje in obveščanje javnosti zadolži kompetentno osebo in še posebej okrepi komunikacijo z lokalnimi skupnostmi ter prebivalstvom na območjih, kjer se predvideva nastanitev ljudi, obmejnih območjih in območjih ob glavnih prometnih povezavah. Vladi RS priporočamo, da izkoristi pripravljenost nevladnih in humanitarnih organizacij sooblikovati kakovostno obveščanje in komunikacijo.

4. Vladi RS predlagamo, da v koordinacijsko telo na vladni ravni vključi predstavnike nevladnih in humanitarnih organizacij, ki bodo na terenu izvajale glavnino aktivnosti, še posebej v povezavi s civilno zaščito in lokalnimi skupnostmi.

5. Vlado RS pozivamo, da glede na svoje načrte sprejemanja beguncev, opredeli krizna območja in te lokalne skupnosti z jasnimi navodili pozove, da preventivno oblikujejo krizne štabe na lokalni ravni.

Amnesty International Slovenije
Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice
Društvo Afriški center
Društvo Humanitas
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Ekvilib Inštitut
Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Humanitarno društvo Hrana za življenje
Inštitut za afriške študije
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije
Mednarodni afriški forum
Mirovni inštitut
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Rdeči križ Slovenije
SLOGA – platforma nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij
Slovenska filantropija
Slovenska karitas
UNICEF Slovenija
Zavod GLOBAL
Zavod Krog