Begunci si želijo le eno: dostojno življenje v miru

Begunci si želijo le eno: dostojno življenje v miru

Od začetka letošnjega leta ni minil niti en sam dan brez poročanja medijev o ljudeh, ki na prepolnih čolnih prečkajo Sredozemsko morje, prepešačijo na tisoče kilometrov in se podajajo na smrtno nevarno pot, ker si želijo najti varno zavetje v Evropi. Med begunci iz kriznih žarišč je vse več otrok.

Tisoče beguncev, ki na tvegani in naporni poti vsak dan tvegajo svoja življenja, si želi le eno: dostojno življenje v miru. Tako kot vsi mi in naši otroci. Ti otroci, ki so na nepredstavljivo težki poti, in ki jih imenujemo migranti, begunci, so najprej otroci, zato jih je treba obravnavati tako kot vsakega otroka. Upravičeni so do posebne zaščite ter pomoči. 

Begunska kriza je naš skupen problem, njeno reševanje pa odgovornost vseh nas. Naloga UNICEF-a je, da vedno in povsod pomaga državam pri njihovih prizadevanjih, da uresničujejo načelo največje koristi otroka, ki določa, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh zadevah, ki se tičejo otrok.

V ozadju begunske krize so tragične zgodbe otrok in njihovih družin, ki so bili izpostavljeni nepredstavljivemu trpljenju in so na tovrstnih potovanjih izpostavljeni številnim nevarnostim in pomanjkanju osnovnih dobrin za preživetje. Mnogi otroci se na pot podajo sami, brez staršev ali skrbnikov, zaradi česar so izpostavljeni zlorabam, izkoriščanju in celo smrti. Če preživijo, so pogosto nameščeni v neprimerna zavetišča, stigmatizirani in kriminalizirani, kar je kršitev Konvencije o otrokovih pravicah.

Trenutna begunska kriza opozarja na nujno potreben preobrat, kolektivno delovanje in takojšnje ukrepanje. Prizadevamo si, da bi bili sprejeti ukrepi poenoteni v vseh državah EU in bi upoštevali načelo največje koristi za vsakega otroka. Otroci morajo biti nameščeni na varno mesto in deležni ustrezne podpore in dostopa do izobraževanja, zdravstvene oskrbe ter pravnih storitev, kjer so upoštevani ukrepi za najbolj ranljive. Spodbujati je treba njihovo vključitev v družbo in zavedanje, da lahko s svojo edinstvenostjo družbo obogatijo. To je pravica vsakega otroka. 

Z zaostrovanjem spopadov na Bližnjem vzhodu in v Afriki se bo število beguncev verjetno povečevalo, zato je nujno potrebno odločno ukrepanje za preprečitev novih tragedij. To pomeni upoštevanje obstoječih zaščitnih ukrepov EU za mladoletnike brez spremstva, krepitev kapacitet za iskanje in reševanje življenj, pregon trgovine z ljudmi in predvsem odprava vzrokov za migracije - vojn, revščine in diskriminacije v deželah, od koder ljudje bežijo. 

Begunci potrebujejo nujno življenjsko pomoč in vso podporo, do katere so upravičeni. Le redki otroci potrebujejo zaščito bolj kot otroci begunci. 

Slovenija je ratificirala Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o zaščiti otrok iz območij oboroženih spopadov, ki predstavlja korak naprej k ravni zaščite otrok iz vojnih območij. Država mora osebam, ki pribežijo iz vojnih področij, in ki bi jim ob vrnitvi v matično državo grozila nevarnost, da (ponovno) postanejo žrtve oboroženih spopadov, zagotoviti rehabilitacijo, učinkovite programe socialne reintegracije, ustrezno varstvo in zaščito, ki pa ne sme biti omejena na njihovo mladoletnost.

Glavno poslanstvo Konvencije o otrokovih pravicah je varstvo otrok in položaj beguncev nam vsem narekuje, da upoštevamo in pomagamo pri uresničevanju temeljnih načel: pravice do otrokove največje koristi, pravice do nediskriminacije, pravice do življenja, preživetja in razvoja ter pravice do izražanja svojega mnenja.

Še naprej bomo pozorno spremljali dogajanje v zvezi z begunsko problematiko in sodelovali z vlado in drugimi nevladnimi organizacijami. To je zelo pomembno zato, da bomo delovali usklajeno in da bo vsaka organizacija pomagala na področju, ki ga najbolj obvlada. Zagotovo bo ena najpomembnejših UNICEF-ovih nalog v Sloveniji spremljanje sprejema, registracije, obravnave in namestitve otrok beguncev in njihovih družin ter nudenje psihosocialne pomoči. Izvajali bomo tudi zagovorništvo ter pozvali državo, da bo pozorna na najvišjo možno zaščito teh otrok.

UNICEF v Srbiji in Makedoniji, ki se v teh dneh soočata z največjim navalom beguncev, vzpostavlja otrokom prijazne prostore (v krajih Gevgelija, Preševo in Kanjiža), kjer se otroci begunci lahko igrajo in za trenutek pozabijo na stisko, starši pa si opomorejo od naporne poti in počakajo na postopek registracije. Obenem UNICEF sodeluje z organizacijami, ki begunce oskrbujejo s hrano in vodo ter spodbuja dojenje, ki je tudi v kriznih razmerah izjemno pomembno za preprečevanje podhranjenosti. 

Združeni smo močnejši.