Higienski ukrepi v šolah preprečili nove okužbe z ebolo v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone

Higienski ukrepi v šolah preprečili nove okužbe z ebolo v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone

Šolarji v Gvineji, Liberiji in Sierri Leone v teh dneh pričenjajo s poletnimi počitnicami. Dosledno izvajanje higienskih ukrepov v šolah je pripomoglo k zajezitvi ebole in preprečilo pojav novih okužb v šolah.

Zaradi epidemije ebole so bile šole v Liberiji, Gvineji in Sierri Leone lani več mesecev zaprte in milijoni otrok so bili prisiljeni prekiniti izobraževanje. Ob vnovičnem odprtju šol v začetku letošnjega leta so bili uvedeni strogi higienski ukrepi, njihovo dosledno izvajanje pa je prispevalo k temu, da se odtlej ni pojavil noben nov primer okužbe z ebolo. 

Higienski ukrepi, ki jih je priporočil UNICEF in partnerji, so vključevali merjenje telesne temperature šolarjev in učiteljev ob vhodu, vzpostavitev umivalnikov za umivanje rok, razdelitev  mil in dezinfekcijskih sredstev, ozaveščanje šolskega osebja o pomembnosti izvajanja higienskih ukrepov ter njihovo usposabljanje za nudenje psihosocialne pomoči. Priprava in vzpostavitev higienskih protokolov v šolah je trajala več mesecev. 

»Izjemen trud, ki smo ga vložili v zaščito šol in preprečevanje širjenja okužbe z ebolo, se je izplačal,« je poudaril Geoff Wiffin, UNICEF-ov predstavnik v Sierri Leone. »Otroci so se v šolah naučili, kako sebe in druge zaščititi pred okužbo, svoje znanje pa prenesli tudi staršem in lokalnim skupnostim. To je imelo pomembno vlogo v boju proti epidemiji.«

Približno pet milijonov otrok je v omenjenih treh državah, kjer je vključenost v izobraževanje že sicer nizka, prekinilo izobraževanje za več mesecev, saj so bile šole zaprte od junija lani do začetka letošnjega leta. Pred izbruhom ebole je bilo v Gvineji v osnovnošolsko izobraževanje vključenih 58 odstotkov otrok, v Liberiji 34 odstotkov in v Sierri Leone 74 odstotkov otrok.  

UNICEF si prizadeva, da se bo dosledno izvajanje strogih higienskih ukrepov nadaljevalo tudi po počitnicah. Hkrati si prizadeva za večjo vključenost otrok v šole, boljšo usposobljenost učiteljev, opremljenost šol s pitno vodo in sanitarijami ter za  izobraževalni sistem, ki bo bolj odporen in pripravljen na morebitne vnovične epidemije bolezni. 
Le 33 odstotkov osnovnih šol v Gvineji ima pitno vodo, 45 odstotkov v Liberiji in približno 40 odstotkov v Sierri Leone. Izvajanje higienskih ukrepov bo pomembno prispevalo k zaščiti otrok pred drugimi boleznimi in ne zgolj pred ebolo.

»Medtem ko se boj proti eboli nadaljuje, moramo misliti tudi na prihodnost. Potrebna so večja vlaganja, da bi zagotovili dostop do pitne vode in ustreznih sanitarij v vseh šolah,« poudarja Sheldon Yett, UNICEF-ov predstavnik v Liberiji.