Tri mesece po potresu v Nepalu otroci še vedno ogroženi

Tri mesece po potresu v Nepalu otroci še vedno ogroženi

Jutri bo preteklo tri mesece, odkar je Nepal prizadel prvi katastrofalni potres, ki je skupaj s popotresnimi sunki ustvaril popolno opustošenje. Po devetdesetih dneh so otroci še vedno ogroženi in potrebni pomoči, saj se je revščina družin po potresu poglobila.

Čeprav se je humanitarna kriza zmanjšala v preteklih treh mesecih, več sto tisoč otrok še vedno potrebuje zavetje, hrano, dostop do vode in sanitarij, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in zaščito. Približno milijon otrok še vedno živi na območjih, kjer obstaja velika nevarnost plazov in poplav. Dostop do tovrstnih območij je v deževnem obdobju močno otežen, s tem pa tudi zagotavljanje vode, sanitarij, dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe. Otroci so bolj izpostavljeni zlorabam in izkoriščanju ter trgovini z ljudmi. 

Od prvega uničujočega potresa je bilo pri 10.000 otrokih ugotovljeno, da so podhranjeni, od tega 1000 akutno podhranjenih. Več kot 600 otrok je v potresu izgubilo enega ali oba starša. Uničenih je bilo preko 32.000 učilnic, skoraj 900.000 domov pa je bilo poškodovanih ali porušenih.  

Po oceni nepalske vlade bi v najhuje prizadetih predelih pod prag revščine (1,25 ameriškega dolarja na dan) lahko zdrsnilo med 700.000 in milijon ljudi. 

»Ko se zgodi takšna naravna katastrofa, kot sta bila potresa v Nepalu, nismo priča le izgubljenim življenjem, temveč tudi uničenju premoženja, virov preživljanja in občutnemu zmanjšanju dohodka gospodinjstev, zlasti med najranljivejšimi prebivalci,« je dejal Tomoo Hozumi, UNICEF-ov predstavnik v Nepalu. »V takšnih razmerah se najrevnejši, v želji za preživetje, poslužujejo izjemno škodljivih ukrepov, kot so zmanjševanje vnosa hrane, opuščanje izdatkov za zdravstveno oskrbo in izobraževanje ter spodbujanje otrok k otroškemu delu. Vse to ima dolgoročno izjemno negativen vpliv nanje in na razvoj otrok. UNICEF zagotavlja finančno podporo ranljivim prebivalcem, da bi lahko pokrili vsaj osnovne življenjske potrebe kot sta hrana in zdravila, ne da bi se posluževali omenjenih škodljivih ukrepov.«

Da bi zadovoljil najnujnejše potrebe najbolj ranljivih otrok in njihovih družin, bo UNICEF namenil 15 milijonov ameriških dolarjev, s čimer želi pomagati 330.000 gospodinjstvom (450.000 otrokom) v 19 najbolj prizadetih predelih Nepala.Tovrstna podpora bo zagotovljena tudi otrokom s posebnimi potrebami, vdovam, starejšim in marginaliziranim skupinam. 

»Potres je razkril krhkost napredka na področju zmanjševanja  revščine v Nepalu,« nadaljuje Hozumi. »Poleg zagotavljanja takojšnje pomoči je ena od UNICEF-ovih prednostnih nalog, da pomaga vladi oblikovati sistem finančne podpore za otroke in njihove družine. Krepitev in širitev sistema socialne zaščite in izboljšanje njegove fleksibilnosti v primeru naravnih nesreč bo prispevala k dobrobiti otrok in njihovemu razvoju ter okrepila zmožnost družin, da preživijo ob potencialnih novih katastrofah v prihodnosti.«

UNICEF je takoj po potresu pričel zagotavljati pomoč prizadetim prebivalcem, med drugim je v preteklih mesecih: 

Dostavil in razdelil 1000 ton paketov nujne pomoči, vključno s šotori, higienskimi paketi, terapevtsko hrano, zdravili in cepivi, mrežami za zaščito pred malarijo, paketi na novorojenčke, paketi šole v škatli in za rekreacijo otrok. 
Vzpostavil začasne prostore/šotore za učenje, s čimer je 100.000 otrok lahko nadaljevalo izobraževanje;  
Zagotovil pitno vodo več kot 650.000 ljudem;  
Vzpostavil porodnišnične oddelke v več kot 150 zdravstvenih centrih;
Pomagal prestreči 513 otrok in žensk, ki bi lahko postale žrtve trgovanja z ljudmi;
Skoraj 30.000 otrokom zagotovil psihosocialno pomoč za lažje premagovanje travm.


 »V sodelovanju z vlado in partnerji smo v preteklih devetdesetih dneh storili ogromno. Zaradi izjemne razsežnosti katastrofe in deževnega obdobja bomo morali storiti še veliko, da bi prebivalcem vrnili občutek normalnega življenja,« je dejal Hozumi. 

 

UNICEF Slovenija je z izjemno podporo darovalcev za nujno pomoč prizadetim v potresih v Nepalu prispeval 246.000 evrov.