UNICEF predstavil poročilo Napredek za otroke

UNICEF predstavil poročilo Napredek za otroke

Milijoni najrevnejših otrok globalnega napredka niso deležni

UNICEF je danes predstavil eno najpomembnejših poročil z naslovom Napredek za otroke: milijoni otrok ga niso deležni (pdf, 8,82 MB). V njem opozarja, da bodo milijoni otrok na svetu ostali prikrajšani za napredek, dosežen na globalni ravni v okviru Razvojnih ciljev tisočletja, in zapostavljeni, če jih globalna skupnost v razvojnem načrtu za prihodnjih 15 let ne bo postavila v ospredje. 

UNICEF-ovo poročilo Napredek za otroke: milijoni otrok ga niso deležni preučuje uresničevanje Razvojnih ciljev tisočletja, povezanih s položajem otrok. Poročilo poudarja največje dosežke in hkrati opozarja, da kljub doseženemu napredku zaradi neenakih možnosti milijoni otrok še vedno odraščajo v revščini, umrejo pred dopolnjenim petim letom starosti, nimajo dostopa do izobraževanja in trpijo zaradi kronične podhranjenosti. 

»Uresničevanje Razvojnih ciljev tisočletja je prispevalo k izjemnemu napredku za otroke, a je obenem razkrilo ogromno število otrok, ki napredka niso deležni,« je dejal izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. »Življenja in prihodnost najbolj prikrajšanih otrok so pomembni – ne le zanje, temveč tudi za njihove družine, skupnosti in celotne družbe.«

Vrzeli pri uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja znotraj držav razkrivajo, da imajo otroci iz najrevnejših gospodinjstev dvakrat večjo verjetnost, da bodo umrli pred dopolnjenim petim letom in občutno višjo verjetnost, da ne bodo znali brati in pisati, kot njihovi vrstniki iz najbogatejših gospodinjstev.  

Če bodo otroci, ki niso bili deležni napredka, ostali zapostavljeni in prikrajšani tudi v prihodnje, ima to lahko pogubne posledice. Ob aktualni stopnji doseganja napredka in ob upoštevanju pričakovane rasti prebivalstva lahko pričakujemo, da bo: 

do leta 2030 zaradi preprečljivih vzrokov umrlo 68 milijonov otrok, mlajših od pet let, več;
leta 2030 še vedno 119 milijonov otrok kronično podhranjenih; 
pol milijarde ljudi leta 2030 ne bo uporabljalo ustreznih stranišč, zaradi česar bo resno ogroženo zdravje otrok;
trajalo skoraj 100 let, da bi vse deklice iz najrevnejših družin v Podsaharski Afriki zaključile nižje srednješolsko izobraževanje.

Poročilo poudarja napredek, ki je bil v okviru Razvojnih ciljev tisočletja, uresničen od leta 1990 do 2015: 

Umrljivost otrok, mlajših od pet let, se je zmanjšala za več kot polovico in sicer z 90 smrti na 1.000 rojstev na 43 smrti na 1.000 rojstev; 
Delež otrok s prenizko telesno težo se zmanjšal za 42 odstotkov, delež kronično podhranjenih otrok pa za 41 odstotkov;
Umrljivost mater se je znižala za 45 odstotkov; 
2.6 milijarde ljudi ima omogočen dostop do izboljšanih vodnih virov.

Razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi so se zmanjšale v več kot polovici kazalcev, ki jih je preučeval UNICEF: 

V številnih državah je bil največji napredek dosežen pri izboljšanju preživetja in vključenosti v šolanje otrok iz najrevnejših gospodinjstev.
Vrzel, vezana na umrljivost mater v državah z nizkimi dohodki v primerjavi z državami z visokimi dohodki, se je med letoma 1990 in 2013 prepolovila. 

UNICEF-ovo poročilo opozarja na položaj milijonov otrok in mater, ki napredka niso deležni. Na svetu vsako leto umre skoraj šest milijonov otrok pred dopolnjenim petim letom starosti. 289.000 žensk umre med porodom. 58 milijonov otrok na svetu ne hodi v osnovno šolo. 

Svetovni voditelji se pripravljajo na sprejem Trajnostnih razvojnih ciljev (Sustainable Development Goals). UNICEF poudarja, da bi morali biti najbolj prikrajšani otroci postavljeni v središče omenjenih novih ciljev. Boljše zbiranje in razčlenitev podatkov (ki presegajo zgolj povprečne vrednosti, pogoste pri merjenju uresničevanja Razvojnih ciljev tisočletja) lahko pomagajo razkriti najbolj ranljive in izključene otroke. Izboljšani lokalni zdravstveni in izobraževalni sistemi ter sistemi socialne zaščite lahko vidno izboljšajo preživetje in kakovosten razvoj otrok. Vlaganja v programe, prilagojene potrebam najbolj ranljivih otrok, lahko ustvarijo kratkoročne in dolgoročne prednosti.  

»Trajnostni razvojni cilji predstavljajo priložnost, da uresničimo vsa dosedanja spoznanja pri doseganju najbolj ranljivih in prikrajšanih otrok,« poudarja Anthony Lake, izvršni direktor UNICEF-a.