Svetovni dan afriških otrok

Svetovni dan afriških otrok

Ob letošnjem dnevu afriških otrok, ki ga obeležujemo danes, UNICEF poziva k odpravi otroških porok. Te predstavljajo kršitev temeljnih človekovih pravic in imajo uničujoč vpliv na življenja otrok, še posebej deklic.

Dan afriških otrok obeležujemo v spomin na dogodek v Sowetu v Južni Afriki, ko je marca leta 1976 na tisoče šolarjev na ulicah protestiralo za boljše izobraževanje. Tema letošnjega dneva afriških otrok je okrepitev in pospešitev prizadevanj za odpravo otroških porok v Afriki, kjer je ta uničujoča praksa še vedno pogosta.

UNICEF-ovi podatki kažejo, da je bilo več kot 700 milijonov žensk na svetu poročenih v času otroštva. Več kot tretjina jih je bila poročena pred dopolnjenim 15. letom. Največ otroških porok se zgodi v Podsaharski Afriki, kjer je 40 odstotkov deklic poročenih pred dopolnjenim 18. letom. 

»Prisilne poroke deklice oropajo otroštva in jih zaznamujejo za vse življenje,« poudarja Susan Bissell, vodja UNICEF-ovih programov za zaščito otrok. Sklenitev zakonske zveze deklico prikrajša za otroštvo, prekine njeno izobraževanje, okrni priložnosti pozneje v življenju, poveča tveganje za izpostavljenost nasilju in zlorabam ter ogrozi njeno zdravje. Otroške neveste pogosteje umirajo zaradi zapletov v nosečnosti. To je nedopustno, zato UNICEF poziva k preprečevanju in odpravi otroških porok. 

UNICEF v sodelovanju z vladami, civilno družbo, agencijami  in programi ZN postavlja temelje za odpravo otroških porok na globalni ravni. Leta 2011 je 34 UNICEF-ovih uradov v državah v razvoju poročalo o sprejetju posebnih ukrepov držav za preprečevanje otroških porok preko družbenih in gospodarskih sprememb ter zakonskih reform. UNICEF je že leta 2006 podprl Zakon o prepovedi sklepanja otroških porok, sodeloval pri razvoju in udejanjanju posameznih  nacionalnih strategij v državah v razvoju ter programov in politik za odpravo vzrokov in posledic otroških porok. 

Deklice z nizko stopnjo izobrazbe se pogosteje poročajo zgodaj, sklenitev zakonske zveze pa običajno pomeni zaključek šolanja. To pomeni, da je prav izobraževanje eden najbolj učinkovitih načinov zaščite deklet in preprečevanja otroških porok.

Preprečevanje sklepanja zakonskih zvez otrok bo zaščitilo pravice deklic in prispevalo k zmanjšanju tveganja za izpostavljenost nasilju, zgodnjo nosečnost, okužbe z virusom HIV ter umrljivost mater. Kadar se deklice lahko šolajo in se izognejo zgodnji sklenitvi zakonske zveze, imajo priložnost ustvariti boljše življenje – zase in za svojo družino. Hkrati lahko tvorno prispevajo k razvoju svoje države.