Svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu

Svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu

Danes obeležujemo svetovni dan boja proti otroškemu izkoriščevalskemu delu. UNICEF opozarja, da je več kot 150 milijonov otrok na svetu vključenih v nevarne oblike dela, ki ogrožajo njihovo zdravje, razvoj, dobrobit in izobraževanje.

Milijoni otrok po svetu delajo, da bi staršem pomagali preživeti družine. UNICEF ne nasprotuje delu, ki ga otroci morebiti opravljajo doma, na družinski kmetiji ali za družinski posel, vse dokler tovrstno delo ne predstavlja nevarnosti za njihovo zdravje in blaginjo ter jim ne preprečuje obiskovanja pouka in uživanja v otroških aktivnostih. V najhujših oblikah otroškega dela pa so otroci izpostavljeni številnim omenjenim nevarnostim in pogosto postanejo žrtve zlorab ter izkoriščanja. To vključuje otroke, ki so zasužnjeni, prisilno zaposleni, so žrtve prostitucije, preprodaje, prisiljeni v ilegalne dejavnosti in izpostavljeni izjemno nevarnemu delu.

UNICEF ocenjuje, da je več kot 150 milijonov otrok na svetu, starih med pet in 14 let, ali eden od šestih otrok v tej starostni skupini vključen v otroško delo. Največji delež otrok dela v Podsaharski Afriki in sicer 25 odstotkov. V Južni Aziji 12 odstotkov otrok opravlja zdravju škodljiva dela v primerjavi s 5 odstotki otrok v Srednji in Vzhodni Evropi ter državah Commonwealtha, kjer je stopnja otroškega dela najnižja. Število dečkov in deklic, ki opravljajo otroško delo, je  v večini svetovnih regij približno sorazmerno z izjemo Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Latinske Amerike in karibskega otočja, kjer je delež dečkov višji. Razlike med spoloma se nanašajo predvsem na oblike otroškega dela, pri čemer so deklice pogosteje vključene v gospodinjska opravila, dečki pa v gospodarske aktivnosti. 

Eno najpogostejših oblik otroškega dela predstavlja delo otrok na družinskih kmetijah, kjer mnogi otroci delajo sami, brez staršev, prepuščeni so sami sebi in ne poznajo svojih pravic. V tovrstnem delu so otroci pogosto žrtve zlorab in izkoriščanja – trgovanja z ljudmi, prisilnega dela in spolnih zlorab. 

Delo najbolj ranljive otroke prikrajša za izobrazbo, zdravje in splošno dobro, slabša položaj delavcev in krepi medgeneracijske cikle revščine, diskriminacije in neenakosti. UNICEF zato sodeluje s partnerskimi organizacijami in vladami pri izkoreninjenju otroškega dela (oblikovanje nacionalnih programov, spodbujanje izobraževanja, idr.), spodbuja družbene spremembe in spreminja kulturne norme.

Več informacij o otroškem delu: http://data.unicef.org/child-protection/child-labour