Nujni čimprejšnji ukrepi za preprečitev novih tragedij v Sredozemlju

Oblasti morajo v ospredje postaviti načelo najboljše koristi za otroke.

Tragedije v Sredozemskem morju, v katerih je življenje izgubilo več sto ljudi, med njimi tudi otroci, se pojavljajo vse bolj pogosto, človeški davek pa je previsok. 

Dve tragični nesreči v Sredozemskem morju v pičlih dveh dneh opozarjata na nujno potreben preobrat, kolektivno delovanje in takojšnje ukrepanje. Na tisoče ljudi – moških, žensk, celotnih družin  se je v iskanju varnega zavetja in boljšega življenja podalo na nevarno pot proti Evropi. Mnogi, med njimi številni otroci in mladostniki, so bežali pred oboroženimi spopadi kot na primer v Siriji. Najmanj 1.600 jih je umrlo letos še preden so dosegli Evropo. 

Na tovrstnih potovanjih so otroci izpostavljeni zlorabam, izkoriščanju in celo smrti. Če preživijo, so pogosto nameščeni v neprimerna zavetišča, stigmatizirani in kriminalizirani, kar predstavlja kršitev Konvencije o otrokovih pravicah.

Prizadevamo si, da bi vsi sprejeti ukrepi upoštevali načelo najboljše koristi za vsakega od teh otrok, v celotnem procesu. Ne glede na status priseljenca ali begunca, morajo biti otroci nameščeni na varno mesto in ne pridržani v objektih, deležni morajo biti ustrezne podpore. Zagotovljen jim mora biti dostop do izobraževanja, zdravstvene oskrbe ter pravnih storitev, upoštevani morajo biti ukrepi za najbolj ranljive.

Z nastopom toplejšega vremena v Evropi se bo število priseljencev najverjetneje povečevalo, zato je nujno potrebno odločno ukrepanje za preprečitev novih tragedij. To pomeni upoštevanje obstoječih zaščitnih ukrepov EU za mladoletnike brez spremstva, krepitev kapacitet za iskanje in reševanje življenj, pregon trgovine z ljudmi in predvsem odprava vzrokov za migracije kot so vojne, revščina in diskriminacija v deželah, od koder prebivalci bežijo.