748 milijonov ljudi na svetu nima dostopa do pitne vode

748 milijonov ljudi na svetu nima dostopa do pitne vode

Bliža se svetovni dan vode, ki ga obeležujemo 22. marca.

UNICEF poudarja, da je bil v okviru Razvojnih ciljev tisočletja na globalni ravni dosežen izjemen napredek na področju zagotavljanja dostopa do pitne vode. Hkrati opozarja, da kljub napredku 748 milijonov ljudi na svetu, večinoma iz marginaliziranih območij, še vedno nima dostopa do čiste pitne vode. 

»Zagotavljanje dostopa do pitne vode je bilo od leta 1990, ko so bili zasnovani Razvojni cilji tisočletja, kljub številnim izzivom izjemno uspešno in je prispevalo k občutnemu napredku,« je dejal Sanjay Wijesekera, vodja UNICEF-ovih globalnih programov za vodo, sanitarije in higieno. »Toda narediti bo treba še več. Voda je nujno potrebna za življenje, kljub temu pa milijoni prebivalcev, večinoma iz revnih in težko dostopnih predelov, ostajajo prikrajšani za to temeljno človekovo pravico.«

Od leta 1990 je dostop do izboljšanih vodnih virov dobilo približno 2,3 milijarde ljudi. Razvojni cilj tisočletja, v okviru katerega naj bi med 1990 in 2015 prepolovili delež svetovnega prebivalstva brez dostopa do pitne vode, je bil tako dosežen kar pet let prej. 
Na svetu ostajajo tri države – DR Kongo, Mozambik in Papua Nova Gvineja, kjer več kot polovica prebivalstva nima dostopa do izboljšanih vodnih virov. 

Kljub doseženemu napredku velike razlike ostajajo. Od 748 milijonov ljudi brez dostopa do pitne vode jih kar 90 odstotkov živi na podeželju, kjer niso deležni napredka. 

Za otroke je pomanjkanje dostopa do varnih vodnih virov lahko usodno. Na svetu vsak dan umre skoraj 1000 otrok zaradi z diarejo povezanih bolezni, ki so posledica onesnažene vode, neustreznih sanitarij in slabih higienskih razmer.  

Za milijone deklic in žensk je pridobivanje vode iz več kilometrov oddaljenih virov vsakodnevno opravilo. Ta čas bi lahko preživele z družinami ali v šoli. Na nevarnih območjih so izpostavljene nasilju in so pogosto žrtve napadov. UNICEF ocenjuje, da hoja po vodo prebivalcem Afrike vsako leto vzame kar 40 milijard ur.

V Podsaharski Afriki, ki je imela leta 1990 najslabši dostop do pitne vode, je bil od leta 2000 dalje dostop do izboljšanih vodnih virov vsak dan zagotovljen 50.000 ljudem. Kljub napredku pa v tej regiji več kot dva od petih prebivalcev oziroma 325 milijonov ljudi še vedno nima zagotovljenega dostopa do čiste pitne vode. Večina držav v regiji ne bo dosegla z vodo povezanega Razvojnega cilja tisočletja.  

Druga regija, ki je od leta 1990 dosegla omejen napredek, je Oceanija. Veliko število prebivalcev brez dostopa do izboljšanih vodnih virov živi tudi na Kitajskem (112 milijona) in v Indiji (92 milijona). 

UNICEF sodeluje z vladami in partnerskimi organizacijami pri zagotavljanju dostopa do izboljšanih vodnih virov, pri čemer si prizadeva za inovativne in cenovno dostopne rešitve:

V Bangladešu je tako UNICEF uporabil nov pristop zbiranja in shranjevanja deževnice, s čimer je zagotovil pitno vodo milijonu ljudi, čigar primarni vodni viri so postali neuporabni zaradi povečane koncentracije soli.   

V DR Kongo je  UNICEF v okviru projekta “zdrave vasi” zagotovil dostop do izboljšanih vodnih virov in sanitarij več kot pol milijona ljudem, 229 šol pa je opremil s pitno vodo, ločenimi sanitarijami za dečke in deklice ter jim zagotovil higienske pripomočke.