Kriza v Siriji in Iraku je prizadela 14 milijonov otrok

Kriza v Siriji in Iraku je prizadela 14 milijonov otrok

Ob četrti obletnici sirske krize UNICEF opozarja, da je zaradi naraščajočega nasilja v celotni regiji prizadetih že 14 milijonov otrok.

Medtem ko se je kriza v Siriji prevesila v peto leto, položaj več kot 5,6 milijona otrok znotraj države ostaja poguben. Od tega približno dva milijona otrok živi na nevarnih območjih, kjer potekajo spopadi, in so zato odrezani od humanitarne pomoči, ki jo sicer nujno potrebujejo. Približno 2,6 milijona sirskih otrok ne hodi v šolo.

Skoraj dva milijona sirskih otrok je beguncev v Libanonu, Turčiji, Jordaniji in drugih državah. Poleg tega 3,6 milijona otrok živi pri gostiteljskih skupnostih, ki se soočajo s pomanjkanjem ali odsotnostjo osnovnih življenjskih storitev, kot sta zdravstvena oskrba in izobraževanje. 

Zaradi širitve spopadov in poglabljanja krize je bilo več kot 2,8 milijona otrok v Iraku prisiljenih zapustiti svoje domove, mnogi pa so ostali ujeti na območjih, ki jih nadzirajo oborožene skupine. 

»Za najmlajše otroke je ta kriza vse, kar so doslej doživeli. Mladostnikom, ki vstopajo v pomembno obdobje življenja, sta nasilje in trpljenje zaznamovala njihovo preteklost, oblikujeta pa tudi njihovo prihodnost,« je dejal izvršni direktor UNICEF-a Anthony Lake. »Medtem ko se je kriza prevesila v peto leto, je celotna generacija mladostnikov v nevarnosti, da ostane izgubljena v začaranem krogu nasilja in ga prenaša na naslednje generacije.« 

Kljub nepredstavljivim grozodejstvom, ki jih je ustvaril konflikt, otroci in mladostniki še vedno izkazujejo neverjeten pogum in odločnost. V nizu številnih zgodb otrok, predstavljenih na spletni strani childrenofsyria.info, je tudi zgodba 16-letnega Alaa, ki je bil zaradi nasilja v Homsu prisiljen zapustiti svoj dom, danes pa nadaljuje šolanje in hkrati vodi usposabljanja za ostale otroke. Občudovanja vredna je tudi zgodba 10-letne Christine, ki živi v zavetišču na severu Iraka in pomaga mlajšim otrokom pri učenju. 

»Kljub škodi in krivicam, ki so jih utrpeli, ter nezmožnosti odraslih, da bi končali ta grozljiv konflikt, številni otroci ostajajo pogumni in odločeni, da bodo ustvarili boljše življenje,« je dejal Lake. »Opazujoč njihovo odločnost in pozitivno naravnanost ter dejstvo, da niso izgubili upanja, zakaj bi ga izgubili mi?« 

UNICEF poziva k dolgoročnim vlaganjem v otroke in mladostnike, da bi jih naučili znanj in spretnosti ter okrepili njihovo motivacijo za izgradnjo boljše prihodnosti. Vlaganja vključujejo: 
ustvarjanje priložnosti za nadaljevanje šolanja, poklicnega usposabljanja in rekreacijo mladostnikov. 5 milijonov sirskih mladostnikov, starih med 12 in 18 let, potrebuje podporo v obliki učenja življenjskih spretnosti, potrebnih za preživljanje. 
ustvarjanje priložnosti za formalno in neformalno izobraževanje otrok ter mladostnikov, ki so jih prizadeli spopadi;
zagotavljanje posebnih storitev, kot je psihosocialna pomoč, ranljivim otrokom;
sistemsko krepitev izobraževanja in zdravstvene oskrbe ter zagotavljanje podpore za preživljanje gostiteljskih skupnosti. 

Število sirskih otrok, ki potrebujejo nujno pomoč je danes 15-krat večje kot leta 2012 ob začetku spopadov. 7,6 milijona sirskih otrok danes potrebuje pomoč za preživetje v primerjavi s 500.000 otroki leta 2012.