Mednarodni dan boja proti vključevanju otrok v oborožene skupine

Mednarodni dan boja proti vključevanju otrok v oborožene skupine

Vse brutalnejši spopadi povečujejo tveganje za vključevanje otrok v oborožene sile

Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti vključevanju otrok v oborožene skupine. UNICEF in Posebna predstavnica Generalnega sekretarja ZN za novačenje otrok v oborožene sile sta danes poudarila, da je zaradi vse brutalnejših spopadov in stopnjevanja nasilja v kriznih žariščih po svetu, vse več otrok v nevarnosti, da bodo prisiljeni sodelovati v spopadih kot otroci vojaki.

»
Čeprav so vlade po svetu naredile velik napredek glede zavedanja, da otroci ne smejo sodelovati ali biti kakor koli vključeni v oborožene skupine, tovrstno novačenje otrok ostaja velik problem,« je dejala Leila Zerrougui, Posebna predstavnica Generalnega sekretarja ZN za novačenje otrok v oborožene sile. »Od 59 oboroženih skupin, v zvezi z delovanjem katerih je Generalni sekretar ugotovil hude kršitve otrokovih pravic, jih je kar 57 povezanih s prisilnim vključevanjem otrok v spopade.«

UNICEF in Urad Posebne predstavnice Generalnega sekretarja ZN za novačenje otrok v oborožene sile sta danes pozvala k takojšnjemu ukrepanju in preprečevanju vključevanja otrok v oborožene sile. V spopade vpletene strani sta pozvala, naj sprejmejo in uresničijo zaveze mednarodnega prava. 

»Izpustitev vseh otrok vojakov iz oboroženih vrst mora potekati brez zapletov in zamud. Ne moremo in ne smemo čakati na vzpostavitev miru, da bi šele tedaj pomagali otrokom, ki so ujeti v vojnah,« je dejala namestnica UNICEF-ovega izvršnega direktorja Yoka Brandt. »Vlaganje v ukrepe, kot sta izobraževanje in zagotavljanje materialne podpore, ki ščitijo otroke pred vključevanjem v oborožene sile, je nujno potrebno za prihodnost otrok in tudi prihodnost njihovih narodov.«

Na deset tisoče dečkov in deklic je vključenih v oborožene skupine v kriznih žariščih v več kot 20 državah po svetu. Mnogi med njimi so bili priče grozljivemu nasilju, njegove žrtve ali pa so bili v dejanjih celo prisiljeni sodelovati. 

V Afganistanu je bil sicer dosežen napredek na področju vključevanja otrok v oborožene spopade na strani vladnih sil, toda številne oborožene skupine kot so Haqqani in skupine talibanov nadaljujejo z novačenjem otrok. V najbolj skrajnih primerih so bili otroci uporabljeni za samomorilske napade, za izdelavo in transport orožja. 

V Srednjeafriški republiki so oborožene sile prisilile osemletne deklice in dečke, da so sodelovali v verskem in etničnem nasilju. 

V DR Kongo so Združeni narodi odkrili nove primere novačenja otrok v oborožene skupine na vzhodu države. Že desetletni otroci so bili v spopadih prisiljeni sodelovati kot vojaki, pomočniki, nosači ali kuharji. Deklice so bile uporabljene kot spolne sužnje ali bile žrtve drugih oblik spolnega nasilja. 

Teroristična skupina ISIL in ostale oborožene skupine v Iraku in Siriji novačijo celo 12-letne otroke za boj na strateških lokacijah, za samomorilske napade ali za izvedbo usmrtitev.   

UNICEF v sodelovanju s partnerskimi organizacijami podpira otroke, ki so bili izpuščeni iz oboroženih skupin, in pomaga pri njihovi reintegraciji v družbo. Pomaga jim pri združitvi z družino, nudi jim zdravstveno oskrbo in psihosocialno pomoč ter spodbuja njihovo šolanje. 

Konec januarja se je začela postopna izpustitev 3000 otrok iz oborožene skupine Cobra v Južnem Sudanu. Več kot 500 otrok vojakov je bilo v preteklih dveh tednih že izpuščenih ter deležnih podpore pri reintegraciji v družbo. V prihodnjem mesecu naj bi bilo izpuščenih še več otrok.