Za okrepitev boja proti eboli UNICEF potrebuje 500 milijonov dolarjev

Za okrepitev boja proti eboli UNICEF potrebuje 500 milijonov dolarjev

UNICEF je danes predstavil obsežen načrt boja proti eboli v Zahodni Afriki v prihodnjih šestih mesecih, za izvedbo katerega bo skupaj z že izvedenimi programi potrebnih 500 milijonov dolarjev. Doslej je bilo zbranih 125,7 milijona dolarjev, kar je le 24 % potrebnih sredstev.

Sredstva so nujna za nadaljevanje UNICEF-ovih prizadevanj za zagotavljanje dveh najpomembnejših ukrepov omejitve prenosa tega smrtonosnega virusa: takojšnjo izolacijo okuženih in ustreznih pokopov umrlih. Hkrati bo UNICEF okrepil sistem zdravstvene oskrbe in socialne podpore v eni najrevnejših regij na svetu.

»UNICEF krepi boj proti eboli na ravni lokalnih skupnosti; omogoča čim prejšnjo izolacijo obolelih in varne pokope umrlih zaradi ebole ter ozavešča o načinih prenosa in zaščiti pred okužbo,« je dejal dr. Peter Salama, UNICEF-ov globalni koordinator za boj proti eboli. »Medtem ko se v lokalnih skupnostih borimo proti eboli, lahko izkoristimo priložnost, da hkrati izboljšamo zdravstveno oskrbo in socialne storitve, kar bo imelo dolgoročne koristi za otroke in družine, tudi ko bo ebola premagana.«

Sredstva, zbrana za boj proti eboli, bodo namenjena:
aktivaciji množičnih medijev za ozaveščanje o varnem postopanju v primeru okužbe, vključno z zgodnjo izolacijo obolelih in spodbujanjem varnih pokopov;
materialni podpori 300 zdravstvenim centrom, centrom za opazovanje, prehodnim in izolacijskim centrom na podeželju;
zagotavljanju psihosocialne podpore in zaščite 10.000 otrok, ki so zaradi ebole ostali brez staršev;
zagotavljanju pripomočkov in opreme za zaščito pred okužbo;
vnovičnemu odprtju šol in vzpostavitvi zdravstvenih storitev, ki zaradi ebole niso delovale.

»Ni naključje, da je ebola izbruhnila ravno v treh državah s pomanjkljivimi zdravstvenimi sistemi,« poudarja dr. Salama. »V teh državah lahko s takojšnjim vlaganjem v izvajanje zdravstvenih storitev na ravni lokalnih skupnosti, kjer jih prebivalci najbolj potrebujejo, bistveno izboljšamo storitve javnega zdravstva. Z usposabljanjem prostovoljcev, vzpostavitvijo centrov za pomoč v bližini naselij, podporo zdravstvenim in socialnim delavcem v lokalnih skupnostih ter usposabljanjem tistih, ki so okužbo preboleli, za pomoč okuženim, delamo dvoje: borimo se proti eboli, hkrati pa postavljamo temelje za boljšo dostopnost cepljenja, pomoč podhranjenim in oskrbo nosečnic ter varnejše porode v prihodnosti.«

UNICEF-ov odziv v boju proti eboli ni omejen le na področje zdravstvene oskrbe. Zaradi izbruha ebole so zaprte številne šole, zato si UNICEF skupaj z ministrstvom za šolstvo in drugimi partnerji prizadeva za čimprejšnje nadaljevanje šolanja otrok. Otroci se trenutno izobražujejo prek radijskih oddaj in programov samostojnega učenja, UNICEF pa sodeluje tudi v pripravah na vnovično odprtje šol. Tisoče  učiteljev je usposobil za nudenje psihosocialne pomoči otrokom in jih poučil o omejevanju širjenja okužbe v šolskem okolju. 

UNICEF si prizadeva tudi, da bi bile države z visokim tveganjem dobro pripravljene na morebiten pojav bolezni, zato tam izvaja kampanje množičnega ozaveščanja prebivalstva o načinih prenosa in zaščiti pred okužbo. Podpira vzpostavitev sistemov za nadzor in zgodnje prepoznavanje okužb ter celostno omejevanje izbruha.