Svetovni dan boja proti aidsu

Svetovni dan boja proti aidsu

Od 2005 preprečenih več kot milijon okužb z virusom HIV med otroki.

UNICEF ob svetovnem dnevu boja proti aidsu predstavlja spodbudne podatke: med letoma 2005 in 2013 je število otrok in mladih, ki so se okužili z virusom HIV, upadlo za več kot 50 odstotkov. Zaradi izboljšanega dostopa nosečnic do antiretrovirusnega zdravljenja je bilo preprečenih približno 1,1 milijona okužb otrok z virusom HIV. Številni izzivi ostajajo.

Velik napredek je posledica izboljšanega dostopa nosečnic, okuženih z virusom HIV, do storitev za preprečevanje prenosa okužbe z matere na otroka. Slednje vključujejo doživljenjsko zdravljenje, ki občutno zmanjša možnost prenosa virusa na novorojenčke, hkrati pa omogoča preživetje in kakovostno življenje mater. 

»Če smo uspeli preprečiti 1,1 milijona okužb med otroki, lahko pred virusom HIV zaščitimo vsakega otroka, vendar le, če s pomočjo dosežemo vsakega otroka,« je dejal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »Zato moramo okrepiti vlaganja, da bi dosegli prav vsako mater, novorojenčka, otroka in mladostnika s programi preprečevanja ali zdravljenja okužbe s HIV, ki rešujejo in izboljšujejo življenja.« 

Največji upad v številu okužb z virusom HIV med otroki se je med letoma 2009 in 2013 zgodil v osmih afriških državah: v Malaviju (67 %), Etopiji (57 %), Zimbabveju (57 %), Botsvani (57 %), Namibiji (57 %), Mozambiku (57 %), Južni Afriki (52 %) in Gani (50 %). 

67 odstotkov nosečnic, okuženih z virusom HIV, iz držav z nižjim in srednjim dohodkom je bilo v letu 2013 deležnih antiretrovirusnega zdravljenja za preprečitev prenosa okužbe na novorojenčka, v letu 2010 pa le 47 odstotkov nosečnic. Kljub napredku pa globalni cilj, skladno s katerim naj bi med 2009 in 2015 za 90 odstotkov zmanjšali število okužb z virusom HIV med otroki, žal ne bo uresničen. 

Razlike v dostopnosti antiretrovirusnega zdravljenja  ovirajo napredek. V državah z nizkim in srednjim dohodkom imajo odrasli, okuženi s HIV, bistveno večje možnosti antiretrovirusnega zdravljenja kot otroci. V letu 2013 je bilo 37 odstotkov odraslih deležnih zdravljenja in le 23 odstotkov otrok – manj kot eden od štirih otrok. 

Izjemno zaskrbljujoča je tudi umrljivost zaradi aidsa med mladostniki. V vseh ostalih starostnih skupinah se je umrljivost zaradi aidsa med letoma 2005 in 2013 znižala za skoraj 40 odstotkov, med mladostniki pa umrljivost ne upada. 

UNICEF-ovo poročilo Statistical Update on Children, Adolescents and AIDS predstavlja najnovejšo analizo globalnih podatkov o otrocih in mladostnikih do dopolnjenega 19. leta. Podatki so na voljo na povezavi: www.childrenandaids.org

Zaradi aidsa je osirotelo že več kot 17 milijonov otrok.
V 2013: manj kot 25 odstotkov otrok, okuženih z virusom HIV, je v državah z nizkim in srednjim dohodkom deležnih antiretrovirusnega zdravljenja.
V 2013 se je v državah z nizkim in srednjim dohodkom s HIV okužilo 240.000 otrok, mlajših od 15 let.