UNICEF-ovo poročilo: Inovacije lahko izboljšajo položaj najbolj prikrajšanih otrok

UNICEF-ovo poročilo: Inovacije lahko izboljšajo položaj najbolj prikrajšanih otrok

Ob 25. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah UNICEF-ovo poročilo predstavlja agendo za spremembe

Danes obeležujemo 25. obletnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. UNICEF v najnovejšem poročilu poudarja nujnost ukrepanja, da bi bili lahko prednosti inovacij deležni milijoni otrok z vsega sveta. Globalno povezovanje in sodelovanje lahko spodbudita inovacije, da bi z njimi dosegli prav vsakega otroka.

UNICEF-ovo poročilo o položaju otrok z naslovom Predstavljajte si drugačen svet: Inovacije za vsakega otroka poziva vlade, razvojne strokovnjake, podjetja, aktiviste in skupnosti, da sodelujejo pri ustvarjanju inovativnih rešitev za odpravo največjih težav, s katerimi se soočajo otroci po vsem svetu. Hkrati poziva k iznajdbi novih načinov, da bi najboljše lokalne inovacije lahko čim bolj razširjeno uporabljali po vsem svetu. 

Poročilo predstavlja nekaj največjih inovacij in interaktiven zemljevid, na katerem so predstavljene inovacije za otroke z vsega sveta. Poročilo hkrati poziva inovatorje, da svoje iznajdbe dodajo na zemljevid. 

»Neenakost je stara kot človeštvo, enako velja za inovacije – oboje je vselej v zgodovini spodbujalo napredek,« je dejal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »V našem vse bolj povezanem svetu imajo lahko lokalne rešitve globalni učinek – v vseh državah izboljšujejo življenja otrok, ki se vsakodnevno še vedno soočajo z neenakostjo in nepravičnostjo.«

»Da bi bili prednosti inovacij deležni vsi otroci sveta, moramo postati bolj inovativni pri iskanju novih rešitev za izkoreninjenje največjih težav,« je poudaril Lake. »Najboljše rešitve za največje izzive ne bodo vedno prišle z globalne na lokalno raven ali obratno, od ene države k drugi. Ustvarjene bodo v novih omrežjih oziroma skupnostih, usmerjenih v ustvarjanje inovacij za reševanje problemov, ki bodo presegle državne meje, da bi dosegle najbolj ranljive. Inovacije bodo ustvarjali mladostniki in otroci. 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1989  sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Od tedaj je bil dosežen izjemen napredek na področju spodbujanja otrokovih pravic – smrtnost otrok, mlajših od pet let, se je skoraj prepolovila, več otrok je vključenih v izobraževanje in ima dostop do pitne vode. 

Kljub doseženemu napredku, so vsakodnevno kršene pravice milijonov otrok. 20 odstotkov najrevnejših otrok na svetu ima dvakrat večjo verjetnost, da umrejo pred dopolnjenim petim letom, kot 20 odstotkov otrok iz najbogatejših držav. Eden od štirih otrok v državah v razvoj je prisiljen delati za preživetje in na milijone otrok je žrtev diskriminacije, telesnega in spolnega nasilja, zlorab in zapostavljanja. 

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo poudarja, da so inovacije kot sta oralna rehidracijska sol in terapevtska hrana občutno izboljšale življenja milijonov otrok v preteklih 25 letih, potrebnih pa je še več inovativnih izdelkov, procesov in partnerstev, da bi lahko dosegli otroke iz najbolj oddaljenih območij. Poročilo, ki je tokrat v celoti digitalno, vključuje multimedijske in interaktivne vsebine.  Posameznike poziva, da delijo svoje zamisli in inovacije, ter predstavlja najpomembnejše inovacije, ki so v uporabi in izboljšujejo življenja otrok, kot na primer:

Solarno uho (Solar Ear) – prva baterija za slušne aparate, ki jo je mogoče napolniti  s sončno energijo, lučjo ali mobilnim telefonom. Primerna za uporabo v 80 odstotkih slušnih aparatov in  prilagojena potrebam skupnosti, ki nimajo redne oskrbe z električno energijo. (Tendekayi Katsiga, Deaftronics, Botswana / Zimbabwe)
Pomoč podhranjenim, ki temelji na lokalni skupnosti – model oskrbe, ki se razlikuje od tradicionalne, cenovno zahtevne oskrbe podhranjenih v terapevtskih centrih v tem, da se pomoč podhranjenim izvaja na njihovem domu s posebno terapevtsko hrano, ki je že pripravljena za uporabo, ob podpori usposobljenega osebja.  (Steve Collins, co-Founder and Director of VALID Nutrition)
Šole na vodi v Bangladešu omogočajo izvajanje pouka vse leto in so še posebej primerne za območja, ki so izpostavljena poplavam.  (Mohammed Rezwan, Founding Executive Director of the NGO Shidhulai Swanirvar Sangstha)
Vibrasor, pripomoček, ki sta ga razvili mladostnici iz Kolumbije za pomoč gluhim in naglušnim, da se bolje znajdejo v urbanih predelih. (Isamar Cartagena, Katherine Fernandez)
Generator, ki se napaja s pomočjo urina, so razvile deklice v Nigeriji, da bi pomagale ljudem, ki nimajo redne oskrbe z električno energijo.  

»Po vsem svetu je veliko mladih inovatorjev, tudi v najbolj oddaljenih kotičnih sveta, ki si prizadevajo izboljšati svet za otroke,« je dejal Bisman Deu, 16-letni deček iz Indije. Njegova inovacija- gradbeni material narejen iz riževih odpadkov – je predstavljen v UNICEF-ovem poročilu.

»Narodi imajo različne težave in ljudje vidimo različne rešitve,« poudarja Deu. »Pomembno je, da delimo  izkušnje, se združimo v globalno skupnost inovatorjev in nadaljujemo z ustvarjanjem naprednih in učinkovitih rešitev.«  

UNICEF  daje prednost inovacijam v več kot 190 državah. Po svetu ustvarja centre za inovacije kot na primer v Afganistanu, Čilu, na Kosovu, Ugandi in Zambiji, s čimer spodbuja lokalne inovatorje pri iskanju rešitev in  sodelovanje s partnerji.

---
Poročilo je na voljo na povezavi http://sowc2015.unicef.org
Foto in video gradivo: http://uni.cf/1oNr5pM
Konvencija o otrokovih pravicah
Svoje ideje in inovacije lahko delite na http://sowc2015.unicef.org/your-innovations/