Ena od štirih mladostnic na svetu je žrtev fizičnega nasilja

Ena od štirih mladostnic na svetu je žrtev fizičnega nasilja

Alarmantno visoka tolerantnost do nasilja nad deklicami

Dan pred Svetovnim dnevom deklic, ki ga obeležujemo 11. oktobra, je UNICEF predstavil podatke, ki razkrivajo razsežnost nasilja nad mladostnicami, in opozoril na alarmantno visoko tolerantnost do tovrstnih zlorab. 

Zbornik vključuje izbor globalnih podatkov, predstavljenih sicer že med letom, ki dokumentirajo uničujoč vpliv nasilja na življenja mladostnic, njihovo prihodnost in prihodnost skupnosti ter celotnih družb, v katerih odraščajo.

Ključne ugotovitve: 

Skoraj četrtina mladostnic med 15. in 19. letom ali 70 milijonov deklic na svetu  potrjuje, da so bile žrtve fizičnega nasilja po 15. letu starosti. 
Približno 120 milijonov deklet, mlajših od 20 let, ali 1 od 10 deklic na svetu je bila prisiljena v spolne odnose;
84 milijonov deklic ali 1 od 3 poročenih mladostnic, starih med 15 in 19 let, je bilo deležnih čustvenega, fizičnega ali spolnega nasilja s strani svojih partnerjev;
Podatki kažejo, da v nekaterih državah kar 7 od 10 mladostnic, ki so bile žrtve fizičnega nasilja ali spolnih zlorab, nikoli ni poiskalo pomoči. Mnoge menijo, da tovrstno nasilje ni zloraba in ga ne dojemajo kot težave.
Več kot 700 milijonov žensk na svetu je bilo poročenih pred dopolnjenim 18. letom, od tega 250 milijonov pred 15. letom.  

Podatki razkrivajo izjemno visoko toleranco do nasilja, še posebej s strani deklic. Na svetu skoraj polovica mladostnic verjame, da lahko partner upravičeno pretepa svojo ženo v posebnih okoliščinah, kot na primer, zaradi odklonitve spolnih odnosov, odhoda od doma brez partnerjevega dovoljenja, sporov, zapostavljanja otrok ali zaradi slabo pripravljene večerje. 

»Podatki kažejo na miselnost, ki tolerira, spodbuja in celo opravičuje nasilje, kar bi moralo biti alarmantno za vsakogar in vsepovsod,« je dejala namestnica izvršnega direktorja UNICEF-a Geeta Rao Gupta.

UNICEF poudarja in spodbuja številne ukrepe za preprečevanje nasilja nad deklicami kot so: 
spodbujanje šolanja deklic in skrb za to, da šolanje tudi zaključijo; 
učenje deklic pomembnih življenjskih veščin;
zagotavljanje podpore staršem, vključno finančne, kar posledično zmanjša tudi tveganja za deklice;
spreminjanje stališč in norm v lokalnih skupnostih;
krepitev socialnega in pravnega sistema ter pregona nasilnežev.

 »Gre za globalni problem, vendar je potrebno rešitve iskati na ravni države, lokalne skupnosti in posamezne družine. Naša dolžnost je zaščititi, izobraziti in opolnomočiti mladostnice in mladostnike. Vsi smo odgovorni za preprečevanje nasilja nad deklicami,« poudarja Gupta. 

Poročilo Na prvi pogled nevidno: statistična analiza nasilja nad otroki: http://www.unicef.org/publications/index_74865.html

O kampanji #ENDViolence initiative:

O kampanji #ENDViolence initiative:

UNICEF je 31. Julija 2013 začel globalno kampanjo Ustavimo nasilje in pozval k ostrejšemu boju proti nasilju nad otroki. Glavni obraz kampanje je UNICEF-ov ambasador dobre volje Liam Neeson. 
Nasilje se v različnih oblikah pojavlja v vseh državah sveta. Prepogosto ostane nevidno, saj se pojavlja za zaprtimi vrati, daleč od oči javnosti ali pa si javnost namenoma zatiska oči pred njim. Zaradi strahu nemalokrat ostane neprijavljeno. Nasilje lahko preprečimo, če ne dopustimo, da ostaja nevidno. Zato tudi slogan kampanje nevidno naredimo vidno.
Vsak od nas ima odgovornost, da skupaj ustvarimo svet, kjer se bodo otroci počutili varni, zaščiteni in opolnomočeni, da bodo spregovorili. 
Več: http://www.unicef.org/endviolence/