UNICEF: Ali je svet danes prijaznejši do otrok kot pred 25 leti?

UNICEF: Ali je svet danes prijaznejši do otrok kot pred 25 leti?

Bliža se 25. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah

V luči bližajoče se 25. obletnice sprejema Konvencije o otrokovih pravicah, ki bo 20. novembra, je UNICEF danes v posebnem poročilu predstavil najnovejše podatke in eseje o napredku, doseženem za otroke v zadnjih 25 letih, ter izzive, ki ostajajo. Globalna skupnost mora najti nove načine, da bi s pomočjo dosegla otroke, ki napredka niso bili deležni in ostajajo zapostavljeni. 

UNICEF-ovo poročilo 25 let Konvencije o otrokovih pravicah: Ali je svet danes prijaznejši do otrok? razkriva dosežke za otroke v preteklih 25 letih in ovire, ki milijonom otrok še vedno onemogočajo uživanje pravic, kot jih določa Konvencija.

»Podatki kažejo, da imajo otroci danes občutno večje možnosti za preživetje in uresničitev potenciala kot pred 25 leti. Hkrati podatki razkrivajo, da so v vsaki državi in regiji sveta številni otroci, ki ostajajo zapostavljeni,« je dejala namestnica izvršnega direktorja UNICEF-a Yoka Brandt. »Če želimo uresničiti obljubo Konvencije, moramo razmišljati in ukrepati drugače kot doslej, da bi zagotovili uresničevanje pravic vsem otrokom, še posebej marginaliziranim otrokom in otrokom na težko dostopnih območjih.«  

Preživetje otrok: 
Od leta 1990 se je smrtnost otrok zmanjšala za 49 odstotkov, toda vsak dan še vedno umre približno 17.000 otrok, večinoma zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Najmlajši otroci so najbolj ranljivi – 44 odstotkov vseh smrti otrok, mlajših od pet let, se zgodi v prvem mesecu življenja. Pljučnica, diareja in malarija ostajajo glavni vzroki smrti otrok, skoraj polovica vseh smrti otrok pa je posledica podhranjenosti. Dostop do pitne vode je pridobilo 2,3 milijarde ljudi, toda več sto milijonov otrok še vedno pije onesnaženo vodo. 2,5 milijarde ljudi, kar je tretjina prebivalcev sveta, ne uporablja ustreznih sanitarij.   

•         Izobraževanje: 
Število otrok osnovnošolske starosti, ki ne hodijo v šolo, se je skoraj prepolovilo, kljub temu pa skoraj 58 milijonov otrok še vedno nima dostopa do izobraževanja. Kakovost izobraževanja ostaja ključna ovira: več kot 250 milijonov otrok ne osvoji osnov branja, pisanja in računanja, ne glede nato, ali obiskujejo šolo. Vključenost v predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki je ključno za nadaljevanje izobraževanja, se je podvojilo (54 odstotkov), vendar le redke države dosežejo univerzalno vključenost v srednješolsko izobraževanje. V dveh tretjinah držav na svetu je v osnovnih šolah vključen enak delež deklic in dečkov, v polovici držav pa je enak delež spolov dosežen na ravni srednješolskega izobraževanja. 

•        Zaščita otrok: 
Od leta 2000 je število otrok, starih med 5 in 17 let in vključenih v otroško izkoriščevalsko delo, upadlo skoraj za tretjino. Kljub temu pa v najmanj razvitih državah sveta eden od štirih otrok dela za preživetje.   

      Revščina:  
Čeprav je delež ljudi, ki živijo pod pragom absolutne revščine upadel z 47 odstotkov v 1990 na 18 odstotkov v 2010, je danes skoraj polovica najrevnejših na svetu mlajših od 18 let, čeprav predstavljajo 34 odstotkov svetovnega prebivalstva. 

V luči bližajoče 25. obletnice Konvencije o otrokovih pravicah je UNICEF spodbudil razpravo in pisanje esejev. V poročilu so predstavljeni izbrani eseji vodilnih mislecev s področja razvoja in otrokovih pravic, ki predlagajo konkretne korake na poti do celovitejšega uresničevanja Konvencije. Več esejev z vsega sveta bo na spletu objavljenih do Svetovnega dne otroka, 20. novembra, ko bo minilo 25 let, odkar je Generalna skupščina ZN leta 1989 sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. 

O Konvenciji o otrokovih pravicah
Konvencija o otrokovih pravicah  je prva pravno zavezujoča mednarodna konvencija za uresničevanje pravic v korist vseh otrok. Z ratifikacijo konvencije (Slovenija 1991) so se države zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok.