UNICEF potrebuje 152 milijonov evrov za boj proti eboli v Zahodni Afriki

UNICEF potrebuje 152 milijonov evrov za boj proti eboli v Zahodni Afriki

8,5 milijona otrok in mladostnikov živi na območjih v Gvineji, Sierra Leoneju in Liberiji, kjer razsaja ebola

UNICEF potrebuje več kot 152 milijonov evrov za boj proti eboli v Zahodni Afriki, kjer je zaradi smrtonosnega virusa umrlo že več kot 2400 ljudi.

»Ebola ubija in ogroža prihodnost ljudi,« je dejal  Afshan Khan, direktor UNICEF-ovih programov nujne pomoči v kriznih žariščih. »Zaradi ebole so zaprte številne šole in zdravstveni centri, kar ogroža lokalne skupnosti. To je kriza izjemnih razsežnosti.« 

Od skupaj potrebnih 152 milijonov evrov bo UNICEF za boj proti eboli v Liberiji namenil 49 milijonov evrov, v Sierra Leoneju 46 milijonov evrov in v Gvineji 42 milijonov evrov. Dodatnih 8 milijonov evrov bo namenil za pripravljenost sosednjih držav (Benin, Burkina Faso, Slonokoščena Obala, Gana, Gvineja Bissau, Mali, Nigerija in Senegal) na morebitno širitev smrtonosnega virusa, preostanek potrebnih sredstev pa bo namenjen za koordinacijo zagotavljanja nujne pomoči v prizadeti regiji.  

UNICEF ocenjuje, da 8,5 milijonov otrok in mladostnikov, mlajših od 20 let, živi na območjih v Gvineji, Sierra Leoneju in Liberiji, kjer razsaja ebola. Od tega je 2,5 milijona otrok, mlajših od pet let. 

UNICEF že od prvih dni izbruha smrtonosnega virusa na prizadetih območjih ozavešča lokalne skupnosti o zaščiti pred okužbo ter zagotavlja potrebne higienske pripomočke. S širitvijo ebole v več držav pa je zagotavljanje nujne pomoči še dodatno okrepil. V vseh prizadetih državah zagotavlja pripomočke za zaščito, kot so mila, klor in zaščitne rokavice. Z ustrezno opremo in zdravili opremlja zdravstvene centre, zagotavlja šotore za izolacijo obolelih na terenu, družinske pakete za oskrbo z vodo, higienske pakete, tablete za prečiščevanje vode in vedra. Preko SMS sporočil, radijskih in televizijskih oddaj, plakatov ter ozaveščanja od vrat do vrat poučuje prebivalce o preprečevanju okužbe s smrtonosnim virusom. Otrokom, katerih starši so se okužili z ebolo in bili ločeni od njih, UNICEF-ovi delavci zagotavljajo psihosocialno pomoč. 


Nekaj primerov UNICEF-ove pomoči:

UNICEF je s podporo Svetovne Banke, japonske vlade in vladne agencije USAID v Gvinejo, Liberijo in Sierra Leone dostavil 544 m3 nujne pomoči v obliki zaščitnih pripomočkov, higienskih paketov in zdravstvene opreme ter zdravil.  
UNICEF bo v sodelovanju z vlado Sierra Leoneja izvedel 3-dnevno ozaveščevalno kampanjo (19-21 september) in pomagal pri usposabljanju prostovoljcev.
V centrih za pomoč obolelim je UNICEF namestil  vodne vire in ustrezne sanitarije. 
V lokalnih skupnostih usposablja zdravstvene delavce, učitelje in druge posameznike, ki pomagajo širiti življenjsko pomembne informacije. 
Prizadeva si za preprečitev izbruha drugih bolezni in zagotavlja osnovno oskrbo žensk in otrok.  
Otrokom, ki so zaradi ebole izgubili bližnje, nudi psihosocialno pomoč. 

»Potrebno je tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi,« poudarja Khan. »Življenja lahko učinkovito rešujemo, če pri tem po svojih najboljših močeh sodelujejo vse države, agencije in organizacije.«

Posamezniki, ki želite pomagati pri preprečevanju širjenja ebole, lahko postanete UNICEF-ovi Starši otrok sveta . Z mesečnimi prispevki boste prispevali k izvajanju UNICEF-ovih programov pomoči otrokom v državah v razvoju in zagotavljanju nujne pomoči v kriznih žariščih, kot je zaradi ebole že več mesecev v Zahodni Afriki.