Južni Sudan: najhujša prehranska kriza na svetu

Južni Sudan: najhujša prehranska kriza na svetu

Na svetovni dan humanitarnih dejavnosti UNICEF opozarja na humanitarno katastrofo, ki se poglablja v Južnem Sudanu, daleč od pozornosti svetovnih medijev. Zaradi pomanjkanja hrane lahko do konca leta umre 50.000 otrok.

V Južnem Sudanu je zaradi oboroženih spopadov razseljenih že več milijon ljudi, med katerimi je 600.000 otrok. Več mesecev trajajoče nasilje je ohromilo ali povsem prekinilo poljedelstvo in s tem pridelavo hrane, živilske tržnice ne obratujejo. Pomanjkanje hrane je ustvarilo največjo prehransko krizo na svetu. Eden od treh ljudi oziroma 3,9 milijona ljudi se sooča s hudim pomanjkanjem, mnogi ne vedo, kdaj bodo zaužili naslednji obrok. Do konca leta 2014 bo zaradi akutne podhranjenosti posebno terapevtsko hrano potrebovalo 235.000 otrok, kar je enkrat več kot v preteklem letu. 

Pomanjkanje zdravstvene oskrbe in pitne vode dodatno ogroža ranljive prebivalce. Razmere poslabšujejo nevarne okoliščine, v katerih se trudijo  humanitarni delavci zagotavljati pomoč, nadaljevanje spopadov, ohromljena infrastruktura ter pomanjkanje finančnih sredstev.  

Obstaja resna nevarnost, da se ponovi katastrofa izpred treh let iz Somalije in Afriškega Roga, kjer je zaradi podhranjenosti že umrla polovica podhranjenih otrok, preden je bila na območju uradno razglašena lakota in je bila nato zagotovljena pomoč mednarodne skupnosti. UNICEF opozarja, da podhranjeni otroci v Južnem Sudanu ne morejo čakati na uradno razglasitev lakote, saj potrebujejo takojšnjo pomoč, da bi preživeli.  

UNICEF poudarja, da lahko zaradi podhranjenosti do konca leta umre 50.000 otrok, mlajših od pet let, če ne bodo programi terapevtskega hranjenja nemudoma prejeli zadostne podpore, da bi jih lahko razširili in okrepili. Hkrati poudarja, da je potrebno otrokom in njihovim družinam zagotoviti tudi pitno vodo, zaloge hrane in zdravstveno oskrbo.
V sodelovanju s partnerskimi organizacijami UNICEF že od začetka spopadov otrokom in njihovim družinam zagotavlja pomoč. Na težko dostopna in nevarna območja z letali in helikopterji dostavlja hrano, vodo, zdravstveno oskrbo in cepiva. Terapevtsko hrano trenutno zagotavlja 176.000 akutno podhranjenim otrokom, vendar potrebuje več sredstev, da bo lahko razširil in okrepil nujno pomoč.