Do leta 2050 bo v Afriki živelo 40 odstotkov vseh otrok na svetu

Do leta 2050 bo v Afriki živelo 40 odstotkov vseh otrok na svetu

Vlaganje v otroke v Afriki nujno za uresničitev prednosti demografskih sprememb

Johannesburg  – UNICEF je danes v Johannesburgu, najbolj naseljenem mestu v Južni Afriki, predstavil posebno poročilo Generacija 2030 v Afriki. V njem opozarja na predvideno izjemno povečanje otroške populacije v prihodnjih desetletjih. Hkrati poziva odločevalce na edinstveno priložnost, da oblikujejo posebno strategijo vlaganja v otroke, ki bo omogočila Afriki kot tudi svetu, da uresniči prednosti napovedanih demografskih sprememb. 

Poročilo Generacija 2030 v Afriki navaja, da bosta zaradi visoke rodnosti in naraščajočega števila žensk v rodnem obdobju v prihodnjih 35 letih v Afriki rojeni 2 milijardi otrok, prebivalstvo se bo podvojilo, delež otrok se bo povečal za dve tretjini in dosegel skoraj milijardo.   

Med najpomembnejšimi ugotovitvami, ki jih navaja poročilo, je ogromen porast otroške populacije. Napovedi kažejo, da naj bi do leta 2050 40 odstotkov vseh svetovnih rojstev zgodilo v  Afriki. Ta bo postala dom za 40 odstotkov vseh otrok na svetu, medtem ko je leta 1950 tam živelo le 10 odstotkov otrok. 
»To poročilo mora spodbuditi globalni, regionalni in nacionalni dialog o otrocih v Afriki,” je poudarila  Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEF-ova regijska direktorica za Vzhodno in južno Afriko. “S takojšnjim vlaganjem v otroke – njihovo zdravje, izobraževanje in zaščito, bi lahko Afrika pridobila primerljive  ekonomske prednosti kot nekatere druge regije in države, ki so jih doletele podobne demografske spremembe.«

Čeprav se je preživetje otrok v Afriki izboljšalo, pa smrtnost otrok na tej celini še vedno predstavlja kar polovico svetovne umrljivosti otrok in bi do leta 2050 lahko narasla na 70 odstotkov. Poročilo ugotavlja, da trije od desetih afriških otrok živijo v kriznih žariščih ter da bi lahko do leta 2050 v mestih živelo kar 60 odstotkov Afričanov. Poročilo opozarja na Nigerijo, v kateri se rodi največ otrok v celotni Afriki, do leta 2050 pa naj bi se v njej rodila kar desetina vseh otrok na svetu. 
»Programi in politike, ki v ospredje postavljajo otroke, bodo odločilni pri tem, ali lahko prihodnje generacije otrok prekinejo začarani krog revščine in neenakosti ter pospešijo napredek,« poudarja Manuel Fontaine, UNICEF-ov regijski direktor za Zahodno in Centralno Afriko.  
Če vlaganja v afriške otroke ne postanejo prednostna naloga, Afrika ne bo mogla uresničiti in izkoristiti prednosti demografskih sprememb v prihodnjih desetletjih. Brez politike enakosti in vključevanja bo naraščanje prebivalstva prehitelo in izničilo prizadevanja za izkoreninjenje revščine ter spodbudilo še večje razlikovanje.”

Poročilo še posebej poziva k vlaganjem v širitev in izboljšanje dostopa do storitev reprodukcijskega zdravja, v opolnomočenje deklic in spodbujanje njihovega izobraževanja. Nacionalni razvojni načrti se morajo prilagoditi demografskim spremembam, predvsem z boljšim sistemom evidentiranja prebivalstva ter sodobnimi statističnimi sistemi. »Drastične demografske spremembe v populaciji afriških otrok predstavljajo eno najpomembnejših izzivov za celino kot tudi za ves svet,« opozarja poročilo. 

Poročilo si skupaj z ostalim gradivom za medije lahko naložite na povezavi: http://uni.cf/gen2030  

KLJUČNI PODATKI:
Globalne projekcije prebivalstva kažejo, da (se) bo v Afriki do 2050:
zgodilo več kot 41 odstotkov vseh rojstev;
živelo kar 40 odstotkov svetovne populacije otrok, mlajših od pet let;
živelo 37 odstotkov svetovne populacije otrok, mlajših od 18 let;
živelo 35 odstotkov vseh mladostnikov na svetu. 

Prihodnost človeštva je vse bolj afriška: 
Danes je 16 od 100 prebivalcev sveta Afričanov;
Glede na trende bo leta 2050 četrtina ljudi Afričanov, do konca stoletja pa že 40 odstotkov.

Afrika ima tudi najvišjo stopnjo obremenjenost otrok na svetu (child dependency ratio): 
73 otrok, mlajših od 15 let, na 100 delovno aktivnih ljudi v 2015;
To je skoraj enkrat več kot je globalno povprečje.  

Zaradi intenzivne urbanizacije bo v manj kot 25 letih večina Afričanov živela v mestih:
leta 2015 bo v mestih živelo že 40 odstotkov Afričanov, do 2030 pa že več kot polovica prebivalcev kontinenta.

Čeprav se je preživetje otrok v Afriki izboljšalo:
Eden od enajstih rojenih otrok umre pred dopolnjenim petim letom, kar je 14-krat več od povprečja v državah z visokimi dohodki;
V Afriki še vedno umre več kot 50 odstotkov vseh otrok na svetu.