Izjava ob svetovnem dnevu beguncev

Izjava ob svetovnem dnevu beguncev

Otroci, ki iščejo zatočišče, imajo enako pravico do zaščite in podpore

Medtem ko se je nasilje iz Sirije razširilo na sosednje države v regiji, rekordno število razseljenih otrok išče zatočišče v evropskih državah. Ti otroci so izpostavljeni nevarnosti prečkanja Sredozemlja kot tudi negotovi prihodnosti v državah gostiteljicah. V poletnih mesecih, ko je sezona plovbe, bo število otrok beguncev še naraslo.
 
Številni otroci begunci, mnogi med njimi so brez spremstva staršev, so pogosto pridržani v neprimernih in nevarnih pogojih. Ti otroci so tudi bolj izpostavljeni izkoriščanju, zlorabam in drugim kršitvam njihovih pravic.

Vsak otrok je upravičen do zaščite kot jo določa Konvencija ZN o otrokovih pravicah. Redki otroci potrebujejo zaščito bolj kot otroci begunci. Ob svetovnem dnevu beguncev UNICEF poziva vlade, da otrokom beguncem zagotovijo enako podporo, spoštovanje in zaščito kot vsem ostalim otrokom.

Otroci begunci se soočajo s travmatičnimi dogodki, ki je večina odraslih ne bi mogla prenesti. Kadar iščejo varno zatočišče, jim mora biti to omogočeno.