Začetek svetovnega prvenstva v nogometu na svetovni dan boja proti otroškemu delu

Začetek svetovnega prvenstva v nogometu na svetovni dan boja proti otroškemu delu

Zaščitimo otroke pred otroškim izkoriščevalskim delom

Zapis na blogu UNICEF
avtor: Gary Stahl, direktor UNICEF-ovega urada v Braziliji


Danes se v Braziliji začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki naj bi bil sproščen, varen in zabaven dogodek za vse ljubitelje nogometa – tako otroke kot tudi za odrasle. Danes obeležujemo tudi svetovni dan boja proti otroškemu delu. Na prvi pogled nepovezani temi sta v resnici precej povezani. Kako?

Otroško delo predstavlja kršitev otrokovih pravic. Otroci, ki so žrtve otroškega izkoriščevalskega dela, so pogosto izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju, zapostavljanju in spolnim zlorabam. Čeprav otrokom, mlajšim od 16 let, brazilska zakonodaja ne dovoljuje opravljanja dela, je približno 3 milijone brazilskih dečkov in deklic, starih med 10 in 17 let, žrtev izkoriščevalskega dela.

Otroškega dela se v Braziliji pogosto ne obravnava kot resne kršitve otrokovih pravic.  Kljub temu je bilo prav otroško izkoriščevalsko delo najpogosteje prijavljena oblika izkoriščanja na telefonski liniji sekretariata brazilske vlade za človekove pravice leta 2013.

Prizadevanja za zaščito brazilskih otrok in mladostnikov pred otroškim izkoriščevalskim delom so v času nogometnega prvenstva potrebna in upravičena. To še posebej velja za otroke iz najbolj ranljivih skupin kot so deklice, ki opravljajo delo hišnih pomočnic, dečki vključeni v trgovanje z drogami kot tudi otroci z afriško-brazilskim poreklom in marginalizirani otroci. 

Glede na dejstvo, da naj bi bile v času nogometnega prvenstva šole zaprte in otroci na počitnicah, so le ti lahko še bolj izpostavljeni najrazličnejšim vrstam otroškega dela. Najhujše oblike otroškega izkoriščevalskega dela vključujejo spolne zlorabe, vključevanje v pornografski industriji, prisilno delo in vse oblike, ki ogrožajo varnost, zdravje in moralo otrok.

Brazilija si prizadeva okrepiti sistem zaščite otrok, ki bi preprečeval otroško delo in ustrezno ukrepal ob različnih vrstah izkoriščanja otrok, vključno z otroškim delom. To želi med drugim doseči z ozaveščanjem javnosti, vzpostavljanjem nadzornih agencij in pravosodnih organov za pregon kriminalnih združb, s krepitvijo specializiranih služb in potrditvijo nove zakonodaje, ki opredeljuje spolne zlorabe otrok in mladostnikov kot najhujša kazniva dejanja.

Vlada Brazilije je skupaj z UNICEF-om in partnerji nedavno pričela s kampanjo, s katero poziva uporabnike pametnih telefonov, da si naložijo aplikacijo ‘Projeta Brasil’,  ki omogoča hitro in preprosto prijavo primerov zlorab in izkoriščanja otrok. S to aplikacijo lahko priče kot tudi žrtve otroškega dela prijavijo zlorabe pristojnim lokalnim organom za zaščito otrok.  Aplikacija hkrati tudi dviguje zavedanje o različnih vrstah otroškega dela ter definira otroško delo, diskriminacijo in spolne zlorabe.

Danes se pričenja Svetovno prvenstvo v nogometu. Poskrbimo, da bo današnji dan tudi začetek konca vseh oblik otroškega dela. Tako bo lahko svetovno prvenstvo sproščen, varen in zabaven dogodek za vse ljubitelje nogometa – tako otroke kot tudi za odrasle.