Nujna pomoč

Krizne razmere nastanejo kot posledica naravnih nesreč, oboroženih spopadov ali obeh dejavnikov hkrati. V večini tovrstnih razmer je dostop do prizadetih ljudi oviran zaradi trajajočih spopadov, porušene ali pomanjkljive infastrukture, plazov, poplav ali  izrednih vremenskih razmer. Večina ljudi v kriznih razmerah ne umre zaradi nasilja, temveč zaradi pomanjkanja osnovne zdravstvene nege, hrane, pitne vode in sanitarij. To še posebej velja za otroke, ki so v kriznih razmerah najbolj ogroženi. Prav zato je hitra in učinkovita pomoč v kriznih razmerah odločilnega pomena pri reševanju življenj! 

UNICEF je ena najučinkovitejših humanitarnih organizacij, ki zagotavlja nujno pomoč v kriznih razmerah. Vsako leto zagotovi nujno pomoč v več kot 250 kriznih žariščih po vsem svetu. Zaradi globalne prisotnosti in centralnega skladišča v Kopenhagnu ter regijskih skladišč v Dubaju, Panami in Šanghaju je sposoben v 24-ih urah zagotoviti pomoč na katerem koli koncu sveta. Na zalogi ima kar 38 različnih vrst paketov nujne pomoči, ki so pripravljeni za takojšnjo uporabo kjerkoli na svetu. 

V kriznih razmerah zagotavlja UNICEF nujno pomoč predvsem na štirih področjih:

  • Zdravje in prehrana – Otrokom in njihovim družinam zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo in cepljenje, hrano in prehranske dodatke, terapevtsko hrano za podhranjene otroke ter varno okolje za dojenje. 
  • Izobraževanje – UNICEF zagotavlja varno okolje za učenje, učno gradivo in šolske potrebščine, pripomočke za igro in prosti čas ter nudi psihosocialno pomoč prizadetim otrokom.
  • Zaščita – Nudi posebno zaščito otrokom, ki so bili ločeni od svojih staršev ali pa so postali sirote, ozavešča o nevarnosti protipehotnih min, zagotavlja psihosocialne podporne aktivnosti prizadetim otrokom in njihovim družinam.
  • Voda in sanitarije– UNICEF zagotavlja čisto pitno vodo,tablete za prečiščevanje vode, posode za njeno shranjevanje, higienske pripomočke ter ustrezne sanitarije. 

Poleg zagotavljanja takojšnje nujne pomoči ob nastanku kriznih razmer, sodeluje UNICEF tudi pri obnovi ter nadaljnjem razvoju prizadetega območja. Z dolgoročnimi razvojnimi programi pomaga prizadetim prebivalcem, da se postavijo na lastne noge in postavijo temelje nadaljnjega razvoja.