Zaščita otrok

Vsi otroci imajo pravico, da odraščajo v okolju, ki jih ščiti pred nasiljem, izkoriščanjem, zlorabo in diskriminacijo. Kljub temu je več kot 150 milijonov otrok še vedno prisiljenih v izkoriščevalsko delo; več kot 250.000 otrok je vključenih v oborožene spopade po svetu; vsako leto približno  1, 2 milijona otrok postane žrtev trgovanja z ljudmi, med katerimi številni postanejo zlorabljeni v prostituciji. 

Vsak odrasel človek nosi odgovornost, da zaščiti otroka pred kakršno koli obliko izkoriščanja in zlorabe. Vlade morajo sprejeti zakone, ki preprečujejo izkoriščanje in zlorabo otrok. Lokalne skupnosti morajo odkrito razpravljati o običajih in praksah, ki so škodljivi za otroke. Otroke moramo oborožiti z znanjem, zavedanjem ter sposobnostmi, da se lahko zaščitijo tudi sami.

UNICEF razvija in podpira programe, ki se borijo proti otroškemu delu, trgovini in prostituciji, vključevanju otrok v oborožene spopade in drugim. Spudbuja sprejetje zakonov, ki prepovedujejo tovrstne dejavnosti. Lokalne skupnosti ozavešča o nedopustnosti izkoriščanja in zlorabe otrok. Otrokom pomaga s šolanjem, zavetišči, usposabljanjem, psihosocialno pomočjo in z drugim, da lahko razvijejo sposobnosti za preživetje in razvoj. Bori se za demobilizacijo in rehabilitacijo, otrokom sirotam pa zagotavlja zaščito in varstvo. Razvija tudi programe, ki opozarjajo na nevarnosti protipehotnih min.