HIV/AIDS

Virus HIV je šesti največji vzrok smrti na svetu, ki pustoši med milijoni otrok, njihovimi družinami ter skupnostmi. Vpliv aidsa na življenja otrok, njihovih družin in razvoj družbe je brez dvoma uničujoč. 

UNICEF je leta 2005 s partnerji začel svetovno kampanjo Združeni za otroke – Združeni proti aidsu, s katero želi opozoriti in usmeriti pozornost na posledice, ki jih ima ta pandemija na otroke. V dotedanjih globalnih akcijah so bili otroci namreč pozabljeni obraz aidsa, čeprav so obenem tisti, ki v boju z epidemijo predstavljajo največji potencial. 

Svetovna kampanja je usmerjena v štiri glavne cilje: 

  • Zagotavljanje  zdravil za preprečevanje okužbe z matere na otroka. 
  • Zagotavljanje osnovne pediatrične nego okuženih otrok. 
  • Razvoj programov obveščanja in izobraževanja mladih o tem, kako naj se z varno spolnostjo varujejo pred okužbo. 
  • Nudenje podporo otrokom, ki so osiroteli zaradi epidemije HIV/aids.