Izobraževanje

Izobrazba je temelj za otrokov razvoj in kakovost njegovega življenja. Enako pomembna je za socialno trdnost in ekonomski razvoj države. Je pravica vsakega otroka. 

Na svetu je približno 58 milijonov otrok, ki ne hodijo v osnovno šolo, med njimi prevladujejo deklice. Otroci, ki niso vključeni v izobraževanje, ne morejo uresničiti svojega polnega potenciala, se težko izognejo revščini, izkoriščanju in okužbam z virusom HIV, kar negativno vpliva na družino, družbo in prihodnje generacije.

UNICEF podpira mnogo različnih pobud, ki zagotavljajo otrokom izobraževanje, od predšolskega do mladostniškega obdobja. Igra in rekreacija sta zanj enako pomembni za zdrav otrokov razvoj. Tudi v kriznih razmerah si UNICEF prizadeva, da imajo otroci dostop do izobraževanja in do varnega prostora za igro.

Učni pripomočki so samo ena od stvari, ki jih  zagotavlja UNICEF, skrbi pa tudi za izobraževanje učiteljev, izgradnjo šolskih prostorov in pomaga pri oblikovanju učnega načrta, včasih celo pri posodobitvi celotnega učnega programa in šolskega sistema v državi. UNICEF gradi in zagotavlja šolam čisto vodo in sanitarne naprave. Zavzema se za enake možnosti izobraževanja dečkov in deklic, ki so v državah v razvoju pogosto zapostavljene pri izobraževanju.  

UNICEF podpira in izvaja posebne programe za spodbujanje vključevanja otrok iz obrobja v izobraževanje, ker so njihovi starši revni, ker izhajajo iz etničnih manjšin ali drugih skupin. Prizadeva si  tudi, da otroci zaključijo šolsko leto.