Zgodnje otroštvo

Prvih 1000 dni življenja je za otroka odločilnega pomena. Otroci, ki so v zgodnjem otroštvu ustrezno hranjeni in preskrbljeni, imajo več možnosti za preživetje in zdrav razvoj, manj bolezni, se umsko dobro razvijajo ter so čustveno bolj stabilni. Te začetne prednosti so temelj za otrokov kasnejši uspeh v šoli, njegovo zdravje in dobrobit skozi vse življenje.

V svetu vsako leto umre 6,6 milijona otrok, mlajših od 5 let, zaradi razlogov, ki bi jih lahko preprečili. UNICEF si prizadeva preprečiti te tragične izgube življenj in zagotoviti boljšo prihodnost otrok tako, da jim zagotavlja čim boljši začetek življenja s pomočjo ustrezne prehrane, zdravstvene oskrbe, čiste pitne vode, varnega okolja in nudenja možnosti za šolanje.

Državam pomaga zagotavljati celovito zdravstveno varstvo otrok ob njihovem rojstvu in po njem, skrbi za nosečnice in matere, saj je zdravje otrok odvisno od zdravja njihovih mater. Otrokom pomaga preživeti, tako da jim zagotovi cepljenje, zaščito proti malariji, uporabo oralno rehidracijske soli za preprečevanje diareje ter zdravila proti številnim drugim boleznim. UNICEF je vodilni dobavitelj cepiv v svetovnem merilu, saj zagotavlja cepiva  za kar 36 odstotkov otrok po svetu in letno cepi več kot 110 milijonov otrok, s čimer reši 2,5 milijona otroških življenj na leto. 

UNICEF zagotavlja hrano ter dodatke pomembnih vitaminov in mineralov k otroški hrani (železo, vitamin A, jod, vitamin B, cink …), zaradi česar se je pomembno zmanjšala podhranjenost, obolevnost in smrtnost otrok. Starše in družine uči, kako pomembno je dojenje do šestega meseca otrokove starosti, kako pomembna je ustrezna prehrana, higiena, spremljanje rasti in razvoja otroka. 

UNICEF išče nove vodne vire, postavlja vodnjake in sanitarne naprave, vaške in mestne skupnosti izobražuje o higieni, pomenu čiste vode in o vzdrževanju vodnjakov. Lokalne skupnosti podpira, da zagotavljajo registracijo vseh otrok ob rojstvu. Izobražuje jih o tem, kako pomembno je dati otrokom možnost, da se igrajo ter jim pomaga pri zagotovitvi kakovostnega otroškega varstva.