UNICEF Slovenija in OBI bosta obnovila sedem igrišč za najmlajše v slovenskih mestih

Ljubljana, 28. september 2010 – UNICEF Slovenija bo v sodelovanju s podjetjem OBI zagotovil obnovo izbranih otroških igrišč v sedmih mestih po Sloveniji, med katerimi so štiri že vključena v mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest.


UNICEF Slovenija že od leta 2002 po slovenskih mestih širi mednarodni projekt s pomenljivim naslovom Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta. S tem spodbuja odgovorne akterje v mestih k večjim in raznovrstnejšim dejavnostim za dobro otrok, za uresničevanje njihovih pravic in za ustvarjanje možnosti za njihovo sodelovanje v skupnostnem življenju. V mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest se tako vključujejo mesta, ki so aktivno dejavna za svoje najmlajše meščane, hkrati pa se zavedajo, da te dejavnosti lahko vedno razširijo, nadgradijo in izboljšajo. Velika pozornost je v projektu namenjena tudi povezovanju različnih akterjev, ki za otroke delujejo v lokalnem okolju.

UNICEF Slovenija že več let sodeluje tudi s podjetjem OBI, ki se zaveda svoje družbene odgovornosti in tako podpira izvajanje UNICEF-ovih programov za otroke v Sloveniji. To jesen  bosta OBI in UNICEF Slovenija ponovno združila moči ter z obnovo otroških igrišč v sedmih mestih po Sloveniji nadgradila večletno sodelovanje in razveselila naše najmlajše. Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Piran, so že vključena v mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest, v Ptuju, Kranju in Murski Soboti pa bo obnova igrišč prvi korak v smeri tega odgovornega naziva.

V dogovoru s posameznim mestom je UNICEF Slovenija izbral tisto otroško igrišče, ki obnovo igral najbolj potrebuje. Obnova, ki jo bodo prostovoljno izvedli zaposleni v podjetju OBI, bo potekala en dan v mesecu septembru in oktobru. Na ta dan bo na izbranem igrišču potekal tudi krajši program, na katerega bodo povabljeni otroci iz vrtca, ki je najbližji obnovljenemu igrišču.


Mesto               Datum obnove in prireditve   Izbrano igrišče                                     Sodeluje vrtec
Ljubljana         17. september                         Igrišče na Glinškovi ploščadi           Vrtec Ciciban
Maribor            28. september                         Igrišče ob Celjski in Frankolovski    Vrtec Jožice Flander
Nova Gorica   30. september                          Igrišče ob avtobusni postaji             Centralni vrtec
Ptuj                   1.oktober                                   Igrišče ob vrtcu Ptuj                            Vrtec Ptuj
Piran                4. oktober                                  Igrišče ob vrtcu Morje, Lucija            Vrtec Morje