UNICEF si še nadalje prizadeva utrjevati poslanstvo v Sloveniji

ŽENEVA, 11. april 2011 – UNICEF je še nadalje osredotočen na krepitev poslanstva v Sloveniji, ob enem pa potrjuje tudi izvedbo notranje revizije poslovanja na Društvu UNICEF Slovenija, vendar iz razloga, ker bo delovanje v prihodnosti organizirano v obliki Fundacije.

Odločitev o statusnem preoblikovanju temelji na strateškem pregledu struktur upravljanja, cilj pa je zagotoviti možnost, da organizacija bolj učinkovito uresničuje izzive sedanjosti in prihodnosti, skladno z nacionalno zakonodajo in najboljšo mednarodno prakso.

Prepričani smo, da bo omenjeno prispevalo k oblikovanju trdnejšega temelja, ki bo slovenskemu odboru za UNICEF omogočilo močnejše izhodišče za delo.

Postopek preoblikovanja traja več mesecev, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo, predpisi ter ob posvetovanju z različnimi zainteresiranimi javnostmi. V nadaljevanju bo izbran tudi nov izvršni direktor Fundacije in nov izvršilni odbor.

Postopek ustanavljanja Fundacije vodi oddelek UNICEF-ovega Urada v Ženevi, ki sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in drugimi slovenskimi državnimi organi. Za ta namen je UNICEF pooblastil strokovnjake UNICEF-ovega višjega ranga, ki izvajajo redne delovne sestanke in so podpora slovenskemu nacionalnemu odboru, aktivnosti pa potekajo z različnim sedanjimi in preteklimi zainteresiranimi javnostmi, vključno s člani izvršilnega odbora, trenutnega vodstva in zaposlenimi ter ambasadorji. Informacije so redno posredovane medijem in javnosti v vednost.

UNICEF ima tudi pravno svetovanje v procesu ukinitve Društva v njegovi sedanji obliki, pri ustanavljanju Fundacije in tudi pri prenosu UNICEF-ovega imena ter premoženja na novo pravno obliko. Tako že potekajo procesi za novega izvršnega direktorja in članov izvršilnega odbora.

Z namenom ponovne vzpostavitve polnega zaupanja podpornikov in slovenske javnosti UNICEF-u ter v dokončni odgovor na javna obtoževanja in medijska vprašanja, bomo v času obstoječih postopkov izvedli tudi neodvisno, izredno revizijo poslovanja nacionalnega odbora. Revizijo bo izvajalo uveljavljeno podjetje z mednarodno priznanimi strokovnimi referencami.

UNICEF ceni in se zahvaljuje za podporo dosedanjemu članom Društva UNICEF Slovenija, kakor tudi slovenski javnosti v času trajanja postopkov statusnega preoblikovanja.

Redna skupščina Društva UNICEF Slovenija je predvidena v juniju 2011 z namenom, da obravnava tudi izsledke zunanje revizije ter da se članstvo seznani s stanjem prehoda na delovanje UNICEF-a v pravno obliko Fundacije.

UNICEF si bo tudi nadalje prizadeval z nadgrajevanjem dosedanjega uspešnega dela v Sloveniji, prav tako bo še naprej vzpodbujal slovensko javnost, da podpira programe pomoči otrokom, povsod po svetu, kjer jo najbolj potrebujejo. UNICEF meni, da bo omenjene cilje najučinkoviteje dosegel z izvedbo obstoječih aktivnosti.

O UNICEF-u

UNICEF deluje v več kot 150 državah, kjer pomaga otrokom, da preživijo in da so jim zagotovljeni temelji boljšega življenja od zgodnjega otroštva do adolescence. Kot največji dobavitelj cepiv za države v razvoju, si UNICEF prizadeva za zdravje otrok, za čisto pitno vodo in sanitarije, osnovno izobraževanje za dečke in deklice, zaščito otrok pred nasiljem, izkoriščanjem in preprečevanjem okužb z virusom HIV/aidsom. UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov posameznikov, podjetij, javnih sredstev in prispevkov vlad. Za več informacij na www.unicef.org.

Sporočilo za javnost v angleškem jeziku najdete TUKAJ.

Za več informacij se prosim obrnite na:

Jeremy Hartley, Chief, Communication, UNICEF Geneva, +41-22-909 5406
jhartley@unicef.org