PrisluhniSpoznajSpremeni_header.png

#PrisluhniSpoznajSpremeni

S projektom #PrisluhniSpoznajSpremeni naslavljamo problem neozaveščenosti in nestrpnosti mladih v Sloveniji do beguncev, migrantov in priseljencev. Gre za nadgradnjo v letu 2016 uspešno izvedenega projekta Body COOLturen, oba projekta pa sta sofinancirana s strani Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

V okviru projekta Body COOLturen smo izvajali delavnice, katerih namen je bil razbijanje stereotipov o beguncih. Ob tem smo se iz prve roke prepričali, da je javnost do pripadnikov drugih etničnih skupin in priseljencev v Sloveniji v veliki meri negativno nastrojena, kar izhaja iz neutemeljenega strahu, stereotipov, konservativnega razmišljanja in predvsem nepoznavanja trenutne svetovne situacije in ljudi z drugačnim kulturnim ozadjem.

SODELUJ V NATEČAJU ZA SLOGAN PROJEKTA

Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni mlade ozavešča o otrokovih pravicah in spodbuja k sprejemanju drugačnosti in raznolikosti. Mladi lahko prisluhnejo zgodbam otrok beguncev in migrantov, spoznajo njihovo kulturo, življenjske zgodbe posameznikov in razloge za migracije. V druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem lahko mladi najdejo izziv za lasten razvoj, ki bogati oba: tistega, ki sprejema, in tistega, ki je sprejet.

Ker mladi danes živijo v dvojnem svetu: fizičnem in digitalnem, bo projekt zaživel tako na delavnicah v šolah po Sloveniji kot na družbenih omrežjih. Menimo, da je pomembno, da mlade opozorimo na nevarnosti in negativne posledice sovražnega govora na družbenih omrežjih ter jih hkrati spodbudimo k uporabljanju spletnih orodij za širjenje pozitivnih sporočil in aktivne participacije mladih.

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


POMEMBNE POVEZAVE


Urad vlade RS za kumuniciranje