PrisluhniSpoznajSpremeni_header.png

#PrisluhniSpoznajSpremeni

Ker mladi danes živijo v dvojnem svetu: fizičnem in digitalnem, bo projekt zaživel tako na delavnicah v šolah po Sloveniji kot na družbenih omrežjih. Menimo, da je pomembno, da mlade opozorimo na nevarnosti in negativne posledice sovražnega govora na družbenih omrežjih ter jih hkrati spodbudimo k uporabljanju spletnih orodij za širjenje pozitivnih sporočil in aktivne participacije mladih.


Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije. Projekt #PrisluhniSpoznajSpremeni se izvaja s sofinanciranjem s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.


POMEMBNE POVEZAVE


Urad vlade RS za kumuniciranje