Natečaj Body COOLturen

Natečaj Body COOLturen

UNICEF Slovenija organizira natečaj za slogan (moto) projekta Body COOLturen, ki bo mlade prek 40 delavnic v šolah po Sloveniji ozaveščal o otrokovih pravicah beguncev in migrantov ter jih naučil sobivanja z drugačnimi. Otroci so namreč v prvi vrsti otroci, ne glede na to, od kod prihajajo. UNICEF-ovo osnovno načelo in poslanstvo je namreč boj za pravice ljudi, še posebej otrok, ter spodbujanje enakopravnosti, vzajemne odgovornosti in sobivanja.

Zakaj je cool, da sodelujem?

Nesprejemanje in sovražna nastrojenost do ljudi drugačnega kulturnega ozadja nista cool. Izvirata iz strahu, stereotipov, konservativnega razmišljanja ter nepoznavanja trenutnih razmer po svetu in ljudi z drugačnim kulturnim ozadjem.

Edino pravo in cool je sprejemanje vsakega posameznika, ne glede na njegov videz (body) ter kulturno, religiozno in etnično ozadje.

 

Kako sodelujem?

Sestavi zmagovalni slogan (moto) projekta Body COOLturen, s katerim bomo razbili stereotipe o beguncih in migrantih, razblinili strah pred tujci in tvoje vrstnike spodbudili, da bodo v druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem videli izziv za lasten razvoj.

Slogan nam pošlji do 15. junija na info@unicef.si, naslov e-sporočila pa naj se glasi »Body COOLturen«. Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime, priimek, starost, telefonska številka).

 

Najbolj cool slogan nagradimo

Avtor zmagovalnega slogana prejme majico z natisnjenih sloganom in simbolično nagrado, 50 majic pa bomo razdelili mladim po vsej Sloveniji.

 

Kaj še moram vedeti?

Pri oblikovanju slogana projekta si lahko pomagaš z iztočnicami za delavnice, ki jih bo UNICEF izvedel v šolah v Sloveniji:

  • Mojim vrstnikom je potrebno zagotoviti varne in prijazne prostore, kjer dobijo zdravstveno oskrbo, psihosocialno pomoč, predvsem pa imajo možnost igre in učenja.
  • Vsi postopki, v katere so vključeni moji vrstniki, morajo potekati čim hitreje, ob primernih urah in z odnosom, prijaznim do otrok.
  • Močnejša prizadevanja za zmanjšanje tveganja nevarnosti, ko se begunci podajajo na pot in lahko postanejo tudi žrtve trgovine z ljudmi.
  • Za moje vrstnike bi morali zagotoviti ustrezno strokovno podporo in pomoč, še posebej bi morali poskrbeti za tiste, ki potujejo brez staršev in tiste, ki so starše na poti izgubili.

 

Še nekaj pravil

Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju za slogan projekta Body COOLturen:

UNICEF-a Slovenije določa postopke in pogoje, po katerih udeleženec lahko sodeluje v natečaju. V natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja in upošteva ta pravila in pogoje sodelovanja. Organizator natečaja je Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana v okviru sofinanciranja s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Zmagovalni slogan bo uradni slogan projekta Body COOLturen. Zmagovalec natečaja bo za nagrado prejel majico z zmagovalnim logom projekta in simbolično nagrado. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi mladi med 13 in 19 let, ki se bodo od 1.5.2016 do vključno 15.6.2016 na elektonski naslov: info@unicef.si poslali sporočilo z avtorskim sloganom projekta Body COOLturen. Elektronsko sporočilo naj ima v naslovu (zadevi) ime projekta (Body COOLturen), vsebuje pa naj predlog avtorskega slogana, ime in priimek, starost in telefonsko številko. Sodelujoči se s poslanim sporočilom zavezuje, da je slogan njegovo avtorsko delo. UNICEF Slovenija se zavezuje, da bo zmagovalcem natečaja najkasneje 20. junija 2016 sporočil rezultate izbora. Izbor zmagovalnega slogana bo potekal v obdobju med 16.6. 2016 in 20.6.2016, na sedežu Slovenske fundacije za UNICEF. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše slogane in jih objavila na spletni strani. Zmagovalni slogan bo od 20.6.2016 dalje uradni slogan projekta Body COOLturen.  Komisija ima štiri člane: Ana Pšenica, Organizatorka programov Izobraževanje za razvoj, Tjaša Jazbinšek,  Svetovalka izvršnega direktorja za odnose z javnostmi, Irena Stamenkovič, Svetovalka izvršnega direktorja za marketing ter Tomaž Bergoč, Izvršni direktor Slovenske fundacije za UNICEF. Izid bo 20. junija 2016 objavljen na spletnem mestu www.unicef.si, nagrajenec pa bo isti dan o obveščen po elektronski pošti in telefonu. S sodelovanjem v natečaju udeleženci dovoljujejo, da lahko UNICEF Slovenija njihove podatke uporablja za obveščanje o aktivnostih UNICEF-a. Avtor s posredovanjem slogana dovoljuje objavo slogana z imenom, priimkom in starostjo v okviru komunikacijskih kanalov UNICEF-a Slovenije. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih pri organizaciji natečaja obveščal na spletnem mestu www.unicef.si. UNICEF Slovenija ni odgovoren za okvare omrežja in ne odgovarja za tehnične napake, ki lahko nastanejo kot posledica nesprejete prijave. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije in je avtorsko delo UNICEF-a Slovenije