Kako lahko sodelujem?

V vsakem od nas je ključna moč, da pomaga drugemu omogočiti ali postati, kar sanja. S projektom Podaj ključ do sanj želimo spodbuditi zavedanje, da je v čisto vsakem od nas moč za razvijanje sposobnosti, ki omogočajo prispevati in uspeti v družbi.

Projekt so začeli izvajati Junior ambasadorji UNICEF-a v svojem šolskem ali lokalnem okolju. Če Junior ambasadorja v tvojem okolju ni, lahko začneš uresničevati sanje ti!

Koraki izvajanja projekta:

  1. 1. Pri sebi prepoznaj moč, svoje sposobnosti, veščine, s katerimi lahko pomagaš drugim.  
  2. 2. Najdi otroka ali mladostnika, ki bi mu s svojimi veščinami lahko pomagal. 
  3. 3. Povej izbranemu posamezniku, da mu boš poskušal pomagati pri uresničevanju njegovih sanj oziroma rešiti težavo na poti do sanj.
  4. 4. Za izbranega otroka ali mladostnika stori dobro delo. 
  5. 5. Pozovi izbranega otroka, da:
- stori enako za nekoga drugega in 
- pošlje opis dobrega dela, ki ga je bil deležen, na e-naslov sanje@unicef.si. Sporočilu lahko priloži tudi fotografijo ali drug avdio/video material.
S tem bo pokazal hvaležnost za dobro delo, ki mu je bilo storjeno in širil pozitivno sporočilo projekta naprej.

Namesto finančnega prispevka raje podari svoje znanje, veščine, podporo in s tem pomagaj uresničiti sanje drugega. Ravnaj se po kitajskem pregovoru: »Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči ga loviti ribe, prehranil ga boš za vse življenje.« 

Če veriga preskoči in otrok sanje uresniči odraslemu, mora ta odrasli najti otroka, ki mu lahko pomaga pri uresničevanju sanj.