Partnerstva

Partnerstva

Podpora partnerjev je izrednega pomena za delovanje UNICEF-a na vseh ravneh. Pomeni zavezo spreminjanju družbe in uresničevanju pravic za vsakega otroka. Namen sodelovanja ni le zbiranje sredstev; prizadevamo si spreminjati življenja milijonov otrok po vsem svetu na bolje.

V UNICEF-u trdno verjamemo v moč partnerstev in skupnih prizadevanj za uresničevanje pravic vseh otrok, povsod po svetu. Tesno sodelujemo s podjetji, ustanovami, športnimi organizacijami in številnimi drugimi. Od mednarodnih korporacij do malih podjetij - sodelujemo s tistimi, ki se zavedajo svoje odgovornosti do sveta in družbe, v kateri delujejo, svoje odgovornosti do prihodnjih generacij. Skupaj z njimi prepoznavamo možnosti ter načrtujemo in uresničujemo zavezništva, ki zgodbe o uspehu v poslovnem svetu spreminjajo v zgodbe o uspehih za otroke.

Oglejte si naš predstavitveni bilten za korporativne partnerje (pdf, 767 KB) in tudi vi postanite

Za dodatne informacije vam je na voljo Danica Živec, organizatorka zbiranja sredstev, ki bdi nad partnerstvi, na e-naslovu danica.zivec@unicef.si in telefonski številki 01 583 80 73.